Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 15.03.2021 § 80  

  

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.2.2021 Etelä-Suomen alueellisesta valmiustoimikuntatyöskentelystä 2021-2022 sekä valmiustoimikunnan kokoonpano, dnro 667/09.06.01/2020.

 

- Teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan osallistumista koskeva Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 17.2.2021 (§10), dnro 76/02.08.00/2021.

 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 17.2.2021 pöytäkirja.

 

- Aluehallintoviraston valtionavustuspäätös 24.2.2021 Forssan kaupunginkirjasto omatoimiaikaan hankkeelle. Myönnetty 15.000 euroa, dnro 615/02.05.01.00/2020.

 

- Ympäristöministeriön muutospäätös 24.2.2021 valtionavustuspäätökseen; Retki historiallisesta puistosta perinnebiotooppiin hankkeeseen. Lisäyksenä investointien hankintamenoihin käyttömahdollisuus, dnro 657/02.05.01.00/2020.

 

- Erityisopetusta koskevaan kuntasopimukseen osallistumista koskeva Jokioisten kunnanhallituksen päätös 22.2.2021 (§ 28), dnro 606/00.04.00/2020.

 

- Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistumista koskeva Humppilan kunnanvaltuuston päätös 17.2.2021 (§ 4), dnro 258/00.04.00/2020.

 

- Forssan seudun kotouttamisohjelman 2021-2024 hyväksymistä koskeva Humppilan kunnanvaltuuston päätös 17.2.2021 (§ 8), dnro 563/04.03.00/2020.

 

- Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 25.2.2021 rajoitustoimenpiteistä virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi - Tartuntatautilain uudet valtuudet ja hybridistrategian toimintasuunnitelma, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Hämeen liiton maakuntahallituksen 22.2.2021 pöytäkirja.

 

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen 23.2.2021 pöytäkirja.

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen 22.2.2021 pöytäkirja.

 

- Opetushallituksen valtionavustuspäätös 2.3.2021 vieraskielisten oppilaiden opetuksen järjestämiseen vuonna 2020. Myönnetty 35.346 euroa, dnro 651/02.05.01.00/2020.

 

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 4.3.2021;

Määräys toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen ajalla 8.3.-28.3.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 § mukainen päätös 4.3.2021 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kieltää yli 6 (kuuden) henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 5.3.2021-31.3.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Seutukirjastohankkeen sopimusneuvottelijoita koskeva Humppilan kunnanhallituksen päätös 1.3.2021 (§ 69), dnro 258/00.04.00/2020.

 

- Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 9.3.2021 määrää toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen lisäopetuksen järjestämiseen ajalla 10.-28.3.2021, dnro 265/09.06.01/2020. Korvaa aikaisemman 4.3. saapuneen päätöksen.

 

- jätelautakunnan kokouksen 18.2.2021 pöytäkirja

 

- vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 18.2.2021 pöytäkirja

 

- sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 23.2.2021 pöytäkirja

 

- tarkastuslautakunnan kokouksen 16.2.2021 pöytäkirja

 

- yhteistoimintaryhmän kokouksen 22.2.2021 pöytäkirja

 

- ympäristölupalautakunnan kokouksen 23.2.2021 pöytäkirja

 

- yhdyskuntalautakunnan kokouksen 24.2.2021 pöytäkirja

 

- tarkastuslautakunnan kokouksen 2.3.2021 pöytäkirja

 

- johtoryhmän kokousten 15.2.2021 ja 22.2.2021 muistiot

 

- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokousten 19.2.2021 ja 25.2.2021 tilannekatsausmuistiot, kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio

 

- kaupungin vapaa-aikapalveluiden päivitetty koronatiedote 2.3.2021

 

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

 

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 18.2. - 10.3.2021.

(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa