Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Oppilaiden luku-ja kirjoitustaitoa koskeva valtuustoaloite

 

155/12.00.00/2021

 

 

 

 

 

KV 01.03.2021 § 33 

 

Valtuutettu Sirkka-Liisa Anttila luki allekirjoittamansa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Peruskouluista valmistuu keskimäärin n. 10 %:ia oppilaista sellaisia, joiden luku- ja kirjoitustaito eivät ole riittävän hyvät. Tämä haittaa näiden nuorten jatko-opiskelumahdollisuuksia ja hidastaa opintojen etenemistä. Puutteelliset taidot johtavat tutkimusten mukaan helposti myös nuoren syrjäytymispolun alkuun. Peruskoulun opetusta pitää kehittää panostaen erikseen juuri näiden nuorten oppimisen tukemiseen peruskoulussa, joilla on uhkana jäädä taidoissaan jälkeen muista.

 

Tämän ongelman ennalta ehkäisemiseen pitää Forssan kaupungin nyt vakavasti tarttua tekemällä Forssan koulutoimessa päätöksiä, joilla ohjataan lisää resursseja juuri heille, joiden oppiminen on jäänyt syystä taikka toisesta jälkeen.

 

Ongelmien korjaamisen jääminen toisen asteen tehtäväksi haittaa merkittävästi opiskelua toisella asteella. Tähän ongelmaan tarttumista toivotaan peruskoulussa siis ennen siirtymistä toiselle asteelle. Forssan kaupungin sivistystoimen tulee valmistella keinot, joilla ennakolta estetään nuorten syrjäytymiseenkin helposti johtavien riittävän hyvien luku- ja kirjoitustaitojen puuttuminen.

 

Edellä oleviin perusteluihin viitaten Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa seuraavaa:

 

Forssan kaupungin on valmisteltava peruskoulussa tarvittavat tukiopetuksen ym.  keinot, joilla estämme nuorten syrjäytymiseenkin johtavien riittävän hyvien luku- ja kirjoitustaitojen puuttumisen."

 

Sirkka-Liisa Anttilan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana Arto Heino, Johanna Häggman, Marjut Kallioinen, Pentti Mansikkamäki, Timo Norri ja Irmeli Vinnikainen sekä varavaltuutettu Eero Hirvikoski.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 15.03.2021 § 77  

  

Valmistelija Toimistosihteeri ja kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa