Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ikäihmisten palvelutalon rakentamista koskeva valtuustoaloite

 

152/10.03.02.00/2021

 

 

 

 

 

KV 01.03.2021 § 30 

 

Valtuutettu Tarja Rajahalme-Tahvanainen luki allekirjoittamansa ikäihmisten palvelutalon rakentamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen ohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja, Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022 (YM 16.3.2020). Tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asuinoloja, tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa, kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi (ikä- ja muistiystävällisyys, esteettömyys) sekä tukea ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla.

 

Toimenpideohjelmassa todetaan mm, että väestörakenteen muutos on hyvin nopeaa tulevina vuosina. Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus kasvaa voimakkaasti eliniän pitenemisen ja suurten ikäluokkien vaikutuksesta. Yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta.

 

Tarvitaan sekä olemassa olevien asuntojen korjaamista esteettömiksi ja turvallisiksi että iäkkäille sopivaa asuntojen uustuotantoa erilaisine vaihtoehtoineen. Pelkästään nykyisin käytössä olevilla asumisen ja tukipalvelujen ratkaisuilla ei pystytä vastaamaan ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisen tarpeisiin. Tarvitsemme ratkaisuja ikäihmisten asumisen, hyvinvoinnin ja toimintakyyn lisäämiseksi, myös yhteisöllisyyden ja tukipalveluja yhdistäviä ratkaisuja. Näiden valmisteluun tarvitaan kaupungin kaavoituksen, asuntopolitiikan, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, ikäihmisten ja heidän läheistensä kanssa tehtävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Yhteistyöhön tulee ottaa mukaan myös Forssan kaupungin Vanhusneuvosto.

 

Ikäihmisille on Suomessa tarjolla useampia erilaisia palveluasumisvaihtoehtoja. Forssaa tarkastellessa meillä on palveluasumista toistaiseksi liian vähän, Rimpikoto ja Tyykihovi eivät riitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa lisätukea päiväaikaan arjen toimissa eikä säännöllistä avuntarvetta ole öisin. Tuen tarve johtuu tavallisesti toimintakyvyn rajoittuneisuudesta fyysisen vaivan tai sairauden takia. Perinteiseen palveluasumiskonseptiin kuuluu sekä asunto kunnan toimesta että palveluiden järjestäminen palveluasumisen asiakkaille.

 

Palvelutaloon pääsemiseksi on täytettävä palveluun pääsyn edellyttämät kriteerit ja kun yksin kotona asuminen ei enää onnistu useista tukimuodoista huolimatta. Kaikille ikäihmisten palveluihin hakeville tehdään palveluohjaajan toimesta palvelutarpeen arviointi.

 

SD:n valtuustoryhmä esittää, että Forssan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ikäihmisille palveluasumista tarjoavan palvelutalon, Senioritalon, rakentamista varten. Uuden palvelutalon suunnitteluun ja valmisteluun tarvitaan Forssan kaupungin kaavoituksen, asuntopolitiikan, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, ikäihmisten ja heidän läheistensä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Yhteistyöhön tulee ottaa mukaan myös Forssan kaupungin Vanhusneuvosto."

 

Tarja Rajahalme-Tahvanainen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Ritva Aho, Ilkka Joenpalo, Eino Järvinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Hannu Rekunen, Pasi Vikman ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutetut Jennica Kainulainen ja Maaret Lahtinen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 15.03.2021 § 74  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupungin ehdotetaan ensimmäiseksi pyytävän valtuustoaloitteesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunnon. Sen jälkeen pohditaan muita toimenpiteitä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus pyytää valtuustoaloitteesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä lausunnon.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa