Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginkirjaston osastonjohtajan viran täyttölupa

 

105/01.01.01.00/2021

 

KH 22.02.2021 § 57  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö ja kaupunginsihteeri

 

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen ja kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen hakevat kaupunginkirjaston osastonjohtajan viran (vakanssi 4027) vakinaista täyttämistä varten lupaa 1.3.2021 alkaen. Viran edellinen haltija eläköityi 1.9.2020 alkaen.

 

Kirjaston siirtyessä vuonna 1987 nykyiseen taloon henkilökuntaa oli 27. Nykyisin kirjastoon on sijoitettu 12 vakanssia. Niistä on avoinna musiikkiosaston johtavan virka, jonka täyttämiseen haetaan lupaa. Kirjaston henkilökuntaa on vähennetty vuosien mittaan aina tilaisuuden tulleen. Kahden vuosina 2014 ja 2019 pääkirjastosta eläköityneen viranhaltijan vakansseja ei täytetty uudestaan. Kirjastolla ole ollut enää vuosiin toimistosihteeriäkään.

 

Kyseisen osastonjohtajan viran täyttäminen virkaan sisältyvien tehtävien hoitamiseksi on kirjaston toiminnalle olennaisen tärkeää.

 

Kirjaston taidemusiikin ja muun musiikin kokoelmat ovat tavallista

laajempia. Samassa pihapiirissä Kehräämöllä sijaitseva kaupungin

musiikkiopisto voi hyödyntää niitä. Nuottikokoelmaa käyttävät niin

musiikkiopiston oppilaat kuin opettajatkin. Musiikkiopiston musiikin

tuntemuksen kursseja on järjestetty kirjastossa. Musiikkiosaston

johtaja on myös yhdyshenkilönä musiikkiopiston ja musiikin

kolmannen sektorin edustajien kanssa.

 

Tarkoitus on rekrytoida kirjastoon viranhaltijaksi ammattilainen, jonka osaamiseen kuuluu hyvä perehtyneisyys musiikkiin (teoria, terminologia, historia, lajit, musiikkiteknologia, verkkosisältöjen ja trendien tuntemus). Viranhaltija on ainoa musiikkikirjastotyön erityisosaaja kaupungilla ja myös koko Louna-kirjastokimpassa. Viranhaltijan osaamista voidaan hyödyntää myös mm. tapahtumatuotannon esitystekniikkaan liittyvissä tehtävissä. Viranhaltija osallistuu kirjaston päivittäiseen asiakaspalveluun.

 

Osastonjohtaja vastaa musiikkikirjastopalveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta kirjastolain, kaupunkistrategian, Lasten Forssa -ohjelman sekä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -statuksen mukaisesti osana alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä kirjastoverkkoa. Osaamisen perustana viranhaltija tarvitsee informaatiotutkimuksen teorian ja perustietojen sekä kirjasto- ja tietopalvelutyön prosessien hyvää hallintaa, laajaa yleissivistystä, vieraiden kielten taitoa sekä monipuolisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Ilman ao. viranhaltijaa musiikkiin liittyvä kokoelmatyö rapautuu. Se olisi huono asia myös musiikkiopistolle. Musiikin tiedonhaku sekä kirjaston muukin asiakaspalvelu heikkenisivät henkilöstömäärän vähentyessä entisestään. Musiikkikirjastopalveluita ei voida kehittää ilman ao. viranhaltijaa. Musiikkikirjastopalveluiden ja musiikkitilojen kehittäminen on erityisen ajankohtaista nyt, kun pääkirjaston peruskorjauksen aika lähestyy.

 

Musiikkikirjastotyön asiantuntijuus on seutukunnallista, sillä kyseessä on edellä todetun mukaisesti Louna-kirjastojen ainoa musiikkikirjastotyöhön erikoistunut viranhaltija. Musiikkiin liittyvän koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä musiikin opetus- ja harrastuskäyttöön tehtävässä kokoelma- ja tietopalvelutyössä otetaan huomioon seutukunnallisuus.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan kaupunginkirjaston osastonjohtajan viran (vakanssi 4027) vakinaista täyttämistä varten 1.3.2021 alkaen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa