Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keskushallinnon tavoitteiden ja talouden toteuma vuonna 2020

 

197/02.02.01/2020

 

KH 22.02.2021 § 54  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa 20.1.2020 keskushallinnon käyttösuunnitelman vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmassa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet eli ns. käyttösuunnitelmatavoitteet. Käyttösuunnitelmassa on esitetty myös valtuuston keskushallinnolle hyväksymät valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Keskushallinnolle on vuoden 2020 talousarviossa hyväksytty menomääräraha 6.695.530 euroa, tuloarvio 2.244.543 euroa eli netto (toimintakate) 4.450.987 euroa. Toteuma on toimintakulut 6.491.119 euroa, toimintatuotot  2.408.815 euroa ja netto (toimintakate) 4.082.304 euroa. Toteumaprosentti on 91,7%.

Keskushallinnon määrärahoihin sisältyi myös 35.000 euron määrärahavaraus yksityistieavustuksiin sekä lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamiseen 20.000 euron määrärahavaraus. Nämä kustannukset on kirjattu ao. toimialojen kuluksi, ja kate on keskushallinnossa.

 

Käyttösuunnitelmassa toimielimet jakavat valtuuston asettamat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille. Keskushallinnon käyttösuunnitelma on esitetty kustannuspaikoittain, mutta se sitoo viranhaltijoita kaupunginhallitukseen nähden vastuualueittain. Vastuualueet ja vastuuhenkilöt olivat vuonna 2020: Keskusjohto-talousjohtaja, kaupunkikehitys-kaupunginjohtaja, hallintopalvelut-kaupunginsihteeri, talouspalvelut-talousjohtaja ja henkilöstöpalvelut- henkilöstöpäällikkö.

 

Keskushallinnon vuoden 2020 tavoitteiden ja talouden toteutumista koskeva selvitys on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee keskushallinnon vuoden 2020 tavoitteiden ja talouden toteuman tiedoksi.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa