Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Forssa-asunnot Oy:n lainalle annettava kaupungin omavelkainen takaus

 

120/02.05.06/2021

 

KH 22.02.2021 § 53  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Forssa-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessa 9.2.2021 käsitellyt  yhtiön lainasalkun uudelleen rahoitusta ja vuoden 2021 rahoitusvajeen kattamista. Vuoden 2021 talousarvion mukainen rahoitusvaje on noin miljoona euroa. Yhtiö on teettänyt lainasalkun analyysin Operandi Oy:llä. Lainasalkun uudelleen järjestely pidentää lainojen takaisinmaksuaikaa, mikä  helpottaa yhtiön kassavarojen riittävyyttä. 

 

Forssa-asunnot Oy on pyytänyt neljältä nykyiseltä rahoittajaltaan tarjouksen 2,2 miljoonan euron lainasta. Uuden lainan avulla maksetaan pois kolme nykyistä lainaa, yhteensä 1,77 miljoonaa euroa. Loppu 0,43 miljoonaa euroa käytetään vuoden 2021 rahoitusvajeen kattamiseen. Kuluvan vuoden investointeihin on budjetoitu 0,46 miljoonaa euroa. Se sisältää mm. Saksankuja 5:ssä sijaitsevan rakennuksen kattoremontin ja huoneistojen peruskorjauksia sekä paloilmaisinlaitteen uusimisen Isoniityntie 51:ssä sijaitsevaan rakennukseen. 

 

Forssa -asunnot Oy:n hallitus päätti hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen, jossa koron perusteena on 6 kk:n euribor-korko  lisättynä marginaalilla. Marginaali on voimassa viisi vuotta luoton ensimmäisen erän nostosta. Laina-aika on 30 vuotta.

 

Lainan ehtona on kaupungin 100 %:n omavelkainen takaus. Valtuuston takauspäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen luoton nostoa. Yhtiön hallitus päätti pyytää luotolle kaupungin takausta.

Lainan korkosuojaus on tarkoitus tehdä erikseen myöhemmin.

 

Kaupungin takausten määrä Forssa-asunnot Oy:n lainoista  31.12.2020 oli 11.93 miljoonaa euroa. Kaupungilla on vastaavat vastavakuudet.

 

Uusi kuntalaki sääntelee huomattavasti aiempaa tarkemmin kunnan myöntämien takausten edellytyksiä. Kuntalain 129 § kuuluu seuraavasti:

 

"Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

 

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

 

Kyseessä oleva takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille

laissa säädetyistä tehtävistä, eikä siihen sisälly merkittävää talou- dellista riskiä. Takausmäärä kasvaa 0,43 miljoonaa euroa.

 

Kaupunginhallitus edellyttää Forssa-asunnot Oy:n luovuttavan kaupungille takauksia koskevan lainan pääoman ja sille määrätyn vuotuisen koron maksamiseksi vakuudet. Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista oikeuttaa talousjohtaja hyväksymään viranhaltijapäätöksin kulloinenkin vastavakuus.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaupungin antavan omavelkaisen takauksen Forssa-asunnot Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman edellä tarkoitetun 2,2 miljoonan
euron lainan takaisin maksamiselle.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää Forssa-asunnot Oy:n luovuttavan kaupungille takausta koskevan lainan pääoman ja sille määrätyn vuotuisen koron maksamiseksi vastavakuuden sekä
oikeuttaa talousjohtajan viranhaltijapäätöksin hyväksymään vastavakuuden.

 

Käsittely Kaupunginhallituksen jäsen Matti Uutela ilmoitti olevansa Forssa-asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa