Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin takaamien Forssan Yrityskehitys Oy:n lainojen maksusuunnitelmien muutokset 

 

 

 

KH 22.02.2021 § 52  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Forssan Yrityskehitys Oy (FYK) on neuvotellut seuraavista lainojen uudelleen järjestelyistä:

- Kuntarahoitus Oyj:n laina nro 13073708, saldo 1.423.750 euroa, laina-aika päättyy 24.9.2028

- Svenska Handelsbanken AB:n (publ) laina nro 31316001081366, saldo 2.484.011,89  euroa, laina-aika päättyy 12.10.2037.

 

FYK:n hallitus päätti kokouksessa 10.2.2021 puolittaa Kiinteistö Oy Wiksbergin lainan vuoden 2021 maksuerät Kuntarahoitus Oyj:n myöntämällä tavalla. Laina-aika ei pitene, vaan viimeinen maksuerä kasvaa. FYK:n hallitus saattaa asian tiedoksi  kaupunginhallitukselle.

 

Svensa Handelsbanken AB:n (publ) lainan lyhennykset ovat suuruudeltaan kaksi kertaa vuodessa 81.051,11 euroa. FYK:n toimitusjohtaja on käynnistänyt lainaneuvottelut pankin kanssa.  Pankki on ilmoittanut olevansa valmis muokkaamaan lainaohjelmaa siten, että laina-aika pitenee viisi vuotta ja vuosittaiset maksuerät pienenevät. Jatkossa lyhennyksen suuruus kaksi kertaa vuodessa olisi 61.536,96 euroa. Lainaohjelman muutos maksaa 500 euroa. Lainaehtoihin ei muuten tulisi muutosta. Marginaalit pysyisivät ennallaan. Seuraava hinnan tarkistus on vuonna 2023. Lainaohjelman muutokseen edellytetään kaupungin takauspäätös.

Toimi vahvistaisi FYK:n kassaa, jotta tarvittaviin korjaus- ja huoltotoimiin jäisi jatkossa rahaa.

 

FYK:n hallitus päätti  kokouksessa 10.2.2021 pyytää kaupunkia tekemään tarvittavan takauspäätöksen laina ajan pidentymisen johdosta. Laina-aika pidentyy viisi vuotta 12.10.2042 asti.

 

Valtuusto on kokouksessa 19.12.2016 (74 §) tehnyt alkuperäisen takauspäätöksen.  

 

Kaupunki oli 31.12.2020 taannut FYK:n lainoja yhteensä 10,19 miljoonan euron arvosta. Kaupungilla on hallussaan vastaavat vastavakuudet. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaupungin puolesta Forssan Yrityskehitys Oy:n Svenska Handelsbanken AB:ltä (publ) ottaman lainan maksamisen vakuudeksi annetun omavelkaisen takauksen voimassaolon jatkuvan sovituin lainaehdoin pidennetyn laina-ajan päättymiseen 12.10.2042 saakka.  

Samalla kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kuntarahoitus Oyj:n myöntämää edellä tarkoitettua lainaa koskevan laina-ohjelman muokkaamisen siten, ettei laina-aika pitene.

Käsittely Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola ja jäsen Jaana Lähteenkorva sekä valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino ilmoittivat olevansa Forssan Yrityskehitys Oy:n hallituksen jäseninä esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsen Ritva Aho osallistui Lepolan tilalla kokoukseen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouko Haonperä toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa