Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Monitoimikeskuksen LVIA -töiden valvontatehtävien hankinta

 

114/02.08.00/2021

 

KH 22.02.2021 § 51  

  

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 30.11.2020 (298 §) kaupungin ottavan putki-, ilmastointi- ja automaatiotyön valvojaksi teknisen lvi-valvojan kaupungin valvojan tueksi ostopalveluna.

 

Tekninen ja ympäristötoimi on kilpailuttanut osa-aikaisen LVIA -töiden valvojan tehtävät. Tarjouspyyntö julkaistiin avoimena menettelynä sähköisen Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta 26.1.2021. Ilmoitus julkaistiin myös julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa. Kilpailutuksen ratkaisevana tekijänä käytettiin pisteytystä, jossa hinnan painoarvo oli 80 %, referenssien 10 % ja valvontapätevyyden 10 %. Tarjousten jättöpäivä oli 8.2.2021. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta.

 

Ostopalveluna hankittavan LVIA-töiden valvonnan kustannukset eivät sisälly monitoimikeskuksen rakennushankkeen valtuustossa hyväksyttyyn kustannusarvioon.

 

Tarjouksista hyväksytään tarjouspyynnössä olleiden vertailuperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kaupunginhallituksen hankintapäätös tulee molempia osapuolia sitovaksi, kun konsulttisopimus on tullut allekirjoitetuiksi. 

 

Tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. Hankintapäätöksen perusteena olevat tarjousten vertailuperusteet otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

 

Kiinteistöpäällikkö selvittää asiaa kokouksessa.

 

Julkisia hankintoja koskevat tarjoukset ovat kaikilta salassa pidettäviä hankintapäätöksen tekemiseen saakka. Päätöksentekijät voivat tutustua tarjouksiin päätöksentekoa varten. Tarjoukset tulevat toisille tarjoajille eli asianosaisille julkisiksi hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Muille tarjoukset tulevat julkisiksi kirjallisen hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Mahdolliset tarjouksiin sisältyvät liikesalaisuudet ovat salassa pidettäviä senkin jälkeen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus 

1. merkitsee tiedoksi kaikki monitoimikeskuksen LVIA- töiden valvontatarjoukset

2. valitsee tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaisesti monitoimikeskuksen LVIA-töiden valvojaksi Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n tarjouksensa mukaisesti hintaan 1.820 euroa kuukaudessa, jolloin kokonaiskustannus koko rakentamis-ajalta on enintään 25.480 euroa

3. toteaa, ettei kaupunginhallitus tässä vaiheessa ehdota valtuuston myöntävän tarkoitusta varten talousarvioon lisämäärärahaa vaan että kustannusten pienuuden vuoksi valvonnan hankintakustan-nukset katetaan valtuuston hyväksymän monitoimikeskuksen rakentamista koskevan kokonaiskustannusarvion hankevaraus-kohdassa olevin määrärahoin

4. valtuuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta allekirjoittamaan Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n kanssa yhtiön tarjoukseen perustuvan konsulttisopimuksen ja tarvittaessa päättämään LVIA-töiden valvontaan liityvistä tarpeellisista lisätöistä

5. ehdottaa valtuuston merkitsevän monitoimikeskuksen LVIA-valvontatöiden hankintaa koskevan kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi

6. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa