Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2020 lopussa keskeneräisinä olleet valtuustoaloitteet

 

435/00.01.02/2020

 

KH 22.02.2021 § 61  

  

Valmistelija Hallintosihteeri

 

Kaupunginhallituksen on vuosittain lueteltava valtuutettujen tekemät ja kaupunginhallitukselle lähetetyt aloitteet, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava toimenpiteet, joihin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi asiaa käsiteltäessä todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

- Janne Vuorenmaan kokouksessa 20.6.2016 tekemä palveluverkko-selvityksen lisäyksiä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopus­sa sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen sekä teknisen ja ympäristötoi­men toimialoilla yhteisesti käsiteltävänä. Tämän jälkeen valtuusto totesi kokouksessaan 1.2.2021 aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

- Janne Vuorenmaan ja Ilkka Joenpalon kokouksessa 21.8.2017 te­kemä ammattioppilaitoksen metallitöiden koulutusta koskenut val­tuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä. Tämän jälkeen valtuusto totesi kokouksessaan 1.2.2021 aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

- Emmi Lintosen sekä 19 muun valtuutetun ja varavaltuutetun ko­kouksessa 4.9.2017 tekemä koulujen ja päiväkotien tarpeisiin tehtä­viä tiloja koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskus­hallinnolla, sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla sekä tekni­sen ja ympäristötoimen toimialalla yhteisesti valmisteltavana. Tämän jälkeen kaupunginhallitus on valmistellut aloitteen valtuustolle käsiteltäväksi.

 

- Sirkka-Liisa Ilvosen sekä seitsemän muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 8.10.2018 tekemä kuntalaisten liikku­misedellytysten parantamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen sekä sivistys- ja tulevai­suuspalvelujen toimialoilla käsiteltävänä.

 

- Janne Vuorenmaan kokouksessa 12.11.2018 tekemä autoilun ja pyöräilyn turvallisuutta koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lo­pussa teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Emmi Lintosen sekä 16 muun valtuutetun ja varavaltuutetun ko-kouksessa 10.12.2018 tekemä kuntalaisten päätöksentekoon osalli-suutta edistävän nettisivun julkaisemista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnon ja muiden toimialojen yhtei-sesti valmisteltavana. Kaupunginhallitus on tämän jälkeen valmistellut aloitteen valtuustolle käsiteltäväksi.

 

- Emmi Lintosen sekä 10 muun valtuutetun kokouksessa 14.1.2019 tekemä seudun veto- ja pitovoimatekijöiden parantamista pohtivan yhteistyöelimen perustamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

 - Janne Vuorenmaan, Ilkka Joenpalon ja Eino Järvisen kokouksessa 25.2.2019 tekemä jalankulun ja pyöräilyn helpottamiseksi tehtäviä liikennejärjestelyjä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

 - Merja Isotalon ja Maija Krannin kokouksessa 25.3.2019 tekemä seutukunnallista kulttuuriyhteistyötä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla käsiteltävänä.

 

 - Lotta Saarenmaan sekä 33 muun valtuutetun ja varavaltuutetun ko­kouksessa 14.5.2019 tekemä lasten ja nuorten varhaisen tuen mie­lenterveyspalveluja koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopus­sa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla käsiteltävänä.

 

- Maija Krannin sekä 25 muun valtuutetun ja varavaltuutetun  kokouksessa 24.6.2019 tekemä kestävän kehityksen budjetointia ja ilmastovaikutusten arviointia koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnon ja muiden toimialojen yhteisesti valmisteltavana.

 

- Sanni Grahn-Laasosen sekä seitsemän muun valtuutetun ja vara-valtuutetun kokouksessa 9.9.2019 tekemä forssalaisten lasten ja nuorten lukutaidon sekä lukuharrastuksen edistämistä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa sivistys- ja tulevaisuuspalve-luiden toimialalla käsiteltävänä. Tämän jälkeen valtuusto totesi kokouksessaan 1.2.2021 aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

 - Riikka Kinnusen sekä 12 muu valtuutetun ja varavaltuutetun ko­kouksessa 11.11.2019 tekemä kaupungin ostolaskujen julkaisemista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

 - Johanna Häggmanin sekä 19 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 11.11.2019 tekemä ulkomaisten elintarvikkeiden käy­tön puolittamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Sirkka-Liisa Anttilan sekä 22 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 27.1.2020 tekemä edunvalvonta- ja elinvoimatoimi-kunnan perustamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Merja Isotalon ja kolmen muun valtuutetun kokouksessa 27.1.2020 tekemä torikauppiaiden torimaksun syys-, talvi- ja kevätkaudelta poistamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Maija Krannin sekä 24 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouk-sessa 27.1.2020 tekemä nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuk-sien lisäämistä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnon ja muiden toimialojen yhteisesti käsiteltävänä.

 

- Tapio Virtasen sekä 31 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 27.1.2020 tekemä Vieremäntien sivuille pystytettäviä kaiteita koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Janne Vuorenmaan sekä 14 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 24.2.2020 tekemä ilotulitteita korvaavia valaisinlaitteis-toja koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallin-nolla käsiteltävänä. Tämän jälkeen valtuusto totesi kokouksessaan 1.2.2021 aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

- Matti Luostarisen ja Sirkka-Liisa Anttilan kokouksessa 24.2.2020 tekemä kuntayhteistyön tehostamista, luonnonvarojen tutkimusta ja hoitoa sekä koulutukseen liittyvän säätiön perustamista ja Jokiois-ten kartanoalueen hoitoa koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Sirkka-Liisa Ilvosen sekä seitsemän muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 11.5.2020 tekemä kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman laatimista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialoilla yhteisesti käsiteltävänä.

 

- Sanni Grahn-Laasosen sekä yhdeksän muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 11.5.2020 tekemä eri urheilulajien tila- ja kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Maija Krannin ja Merja Isotalon kokouksessa 22.6.2020 tekemä siivoustalkoiden järjestämistä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Sirkka-Liisa Ilvosen sekä viiden muun valtuutetun kokouksessa 22.6.2020 tekemä Ruostejärven leirikeskuksen uudisrakentamista ja vanhan kanalan korjaamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Sanni Grahn-Laasosen sekä yhdeksän muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 17.8.2020 tekemä tyhjien liiketilojen elävöittämiseksi tehtävää kaupungin keskusta-alueen kehittämisvisiota koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Sirkka-Liisa Anttilan sekä kahdeksan muun valtuutetun kokouksessa 17.8.2020 tekemä Forssan seudun yhteistä hankintajohtajaa koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Johanna Häggmanin ja seitsemän muun valtuutetun kokouksessa 17.8.2020 Forssan kaupungin yrittäjämyönteisyyden lisäämistä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Mika Penttilän ja yhdeksän muun valtuutetun kokouksessa 17.8.2020 tekemä asuntovaunujen pysäköintipaikan Mäkilammin alueelle sijoittamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Arto Heinon ja viiden muun valtuutetun kokouksessa 21.9.2020 tekemä Forssan keskusta- ja torialueen elävöittämistä, kehittämistä ja houkuttelevuuden lisäämistä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnon käsiteltävänä.

 

- Sirkka-Liisa Anttilan ja viiden muun valtuutetun kokouksessa 21.9.2020 tekemä seudun vahvuuksien ja mahdollisuuksien markkinointikampanjaa koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Janne Vuorenmaan kokouksessa 21.9.2020 tekemä yhdistyksille  Forssan keskusta-alueen elävöittämiseksi osoitettavia toimintatiloja koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Johanna Häggmanin sekä sitsemän muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 5.10.2020 tekemä metsästäjäntutkintoon valmentavan kurssin opetussuunnitelmaan ottamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla käsiteltävänä.

 

- Jaana Lähteenkorvan sekä 11 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 5.10.2020 tekemä koripallomuseon Forssaan saami-sen selvittämistä koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla käsiteltävänä.

 

- Emmi Lintosen sekä 14 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 16.11.2020 tekemä kaupungin työnantajapolitiikan parantamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla, sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialalla yhteisesti käsiteltävänä.

 

- Sami Mattilan kokouksessa 16.11.2020 tekemä forssalaisen kulttuurin kunniagalleriaa koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla ja teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Ritva Ahon sekä 15 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 16.11.2020 tekemä Forssan seudun palvelukammari ry:n ystävänkammarin toimitiloja koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa keskushallinnolla, sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialalla yhteisesti käsiteltävänä.

 

- Sirkka-Liisa Anttilan ja Johanna Häggmanin sekä kuuden muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 14.12.2020 tekemä Matkuun tehtävää lasten leikkipaikkaa koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla ja teknisen ja ympäristötoimen toimialalla käsiteltävänä.

 

- Emmi Lintosen ja 13 muun valtuutetun ja varavaltuutetun kokouksessa 14.12.2020 tekemä kuntalaisten tiedonsaantioikeuden parantamista koskenut valtuustoaloite oli vuoden 2020 lopussa kes-kushallinnolla käsiteltävänä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee vuoden 2020 lopussa keskeneräisinä olleiden valtuustoaloitteiden yllä selostetut käsittelyvaiheet tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa