Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

 

137/00.00.01/2021

 

KH 22.02.2021 § 59  

  

Valmistelija Vaalikanslianhoitaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Kaupunginhallituksen tulee valita vaalilaissa tarkoitetut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta vaaleja varten. Vuonna 2017 valitun keskusvaalilautakunnan toimikausi kestää 31.5.2021 saakka.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa ko. vaalipiirissä vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Yleensä lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä.

 

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla kuntavaalien ehdokas eikä missään kunnassa hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa eikä vanhempansa.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan muussa paitsi vaalitoimikunnassa tulee sekä jäsenissä että varajäsenissä erikseen olla 40 % molempien sukupuolten edustajia.

 

Etukäteen on varmistettava, että valittavaksi esitettävä voi ja haluaa osallistua vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan työhön. Olosuhteet ovat voineet muuttua edellisten vaalien jälkeen.

 

Kaupunki osallistuu vaalissa äänioikeusrekisterin käyttöön. Äänioikeuden käyttö kirjataan vaaliluettelon sijasta äänioikeusrekisteriin eli sähköiseen vaaliluetteloon äänestysalueilla lukuun ottamatta Teatteritaloa. Vaalilautakunnan jäsenten valinnassa pitää ottaa huomioon, että ainakin kahdella äänioikeusrekisteriä käyttävällä jäsenellä on perustiedot tietokoneen käytöstä. Keskusvaalilautakunta järjestää rekisterin käytöstä koulutusta, johon valittavien jäsenten olisi suotavaa osallistua.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. asettaa kaupungin seitsemää äänestysaluetta varten vaalilautakunnat, valitsee kuhunkin kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

2. asettaa ennakkoäänestyspaikkoina toimivia laitoksia ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan, valitsee siihen kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

3. asettaa vaalilautakuntien varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 

Päätös Kaupunginhallitus siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa