Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Vaalimainospaikat

 

Kuntavaalien ulkomainonta kaupungin mainospaikoilla

 

432/00.00.00.01/2020

 

KH 22.02.2021 § 58  

  

Valmistelija Vaalikanslianhoitaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7. - 13.4.2021.

 

Suomen Kuntaliitto ry suosittaa vaalien ulkomainonnan aloittamista kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 31.3.2021.

 

Kunnalla ei ole vaalimainonnan järjestämisessä lakisääteisiä velvollisuuksia. Vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen, jota on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Suosituksen perusteena ovat aikanaan olleet vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallinen vaalimainonta on perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet vaalien yhteydessä käytettävään tällaiseen mainontaan. Kunnalliseen vaalimainontaan liittyvät laillisuuskysymykset koskevat yleensä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta mainospaikkojen jaossa.

 

Kunkin ehdokkaita asettavan ryhmän julistetilan sijainnin tulisi vasemmalta oikealle luettuna määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Tyhjien mainospaikkojen välttämiseksi ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä voidaan tiedustella mainospaikkojen käyttämistä ja edellyttää vastausta tiettyyn päivämäärään mennessä. Ilmoituksen laiminlyönnin uhkana voi olla, ettei ryhmälle varata vaalimainospaikkoja. Ryhmiä voidaan myös vaatia kirjallisesti ilmoittamaan mainospaikkojen käytöstä ja sitoutumaan niiden käyttöön. Jos tyhjiä paikkoja kuitenkin jää, niitä voidaan käyttää yleiseen vaalitiedottamiseen. Tämä menettely täyttää yhdenvertaisuusvaatimukset.

 

Kaupungin järjestämät mainospaikat ovat ehdokkaita asettaneille ryhmille maksuttomia.

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt puolueille ja valitsijayhdistyksille tasapuolisesti osoitetut mainostelineet sijoitettaviksi

- torille kaksipuolisina Kartanokeskuksen puolelle

- Koskisillalle Kehräämön puolelle

- Turuntien sillalle Kehräämön puolelle

- Yhtiökadun sillalle Kutomon puolelle

- Koijärvelle Pietilän kaupan luo

- Matkun kylätalon pihalle

 

Vaalimainoskehikkojen sijoituspaikat osoittava kartta on liitteenä.

 

Kaupunki on vuokrannut keskustan alueelta yksityiselle yritykselle mainostilaa valaisinpylväistä ja linja-autopysäkeilltä. Yritys on sijoittanut pylväisiin ja pysäkeille kehikoita, joista se vuokraa mainostilaa. Näissä mainostuksissa toivotaan noudatettavan samaa aikataulua kuin kaupungin vaalitelineissä mainostettaessa.               

   

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy, että

1. kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä keskiviikkona 31.3.2021 ja että saman aikataulun noudattaminen on toivottavaa myös kaupungin vuokralaisen vuokrasopimuksen nojalla valaisinpylväisiin ja linja-autopysäkeille sijoittamissa mainoskehikoissa mainostettaessa

2. vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa kaupungin mainostelineistä neljän päivän kuluessa vaalien toimittamisesta eli viimeistään torstaina 22.4.2021 ja että saman aikataulun noudattaminen on toivottavaa myös  kaupungin vuokralaisen vuokrasopimuksen nojalla valaisinpylväisiin ja linja-autopysäkeille sijoittamissa mainoskehikoissa mainostettaessa

3. vaalimainostelineet sijoitetaan liitteenä olevan kartan osoittamiin paikkoihin

4. vaalimainokset saadaan asettaa telineisiin vaaleja varten laadittavan ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdokkaita asettaneella puolueella tai valitsijayhdistyksellä on yksi rinnakkainen vaalimainospaikka

5. kaupunginhallituksen päätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, joilla on pdf-tiedostona vaalimainostelineiden sijaintikartta.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa