Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuosien 2021 - 2025 maapoliittinen ohjelma

 

557/10.00.00/2020

 

KH 08.02.2021 § 29  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti ja tekninen johtaja

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uuden 20 §:n mukaan kunnan on huolehdittava maapolitiikan harjoittamisesta alueellaan. Tämä edellyttää ajantasaista maapoliittista ohjelmaa.

 

Nykyinen maapoliittinen ohjelma vuosille 2016 - 2020 hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 19.12.2016 (72 §).

 

Valtuuston hyväksymän kuluvan vuoden talousarvion tavoiteosan mukaan tulee maapoliittinen ohjelma päivittää seuraavalle viisi-vuotiskaudelle eli vuosille 2021 - 2025. Nykyisen maapoliittisen ohjelman päivitystarpeet ovat enimmäkseen teknisluonteisia. Keskeisimmät päivitystarpeet ovat tilastollinen aineisto, kaavoittajan eli kaupunginarkkitehdin viisivuotiskatsaus olemassa olevista ja tulevista kaavoitus- sekä muista maankäytön suunnitelmista samoin kuin maankäyttösopimuskorvauksen määrääminen tapauksissa, joissa asemakaavoitettavan alueen rakennusoikeus on merkittäviltä osiltaan tai kokonaan yksityisessä omistuksessa. Tässä sovelletaan valtuuston kokouksessa 11.5.2020 (39 §) tehtyä päätöstä.

 

Kokouksessa 24.8.2020 kaupunginhallitus perusti ohjausryhmän johtamaan maapoliittisen ohjelman päivitystyötä sekä nimesi edustajikseen ohjausryhmän jäseniksi Jouko Haonperän, Pia Kuparisen ja Timo Norrin. Heistä Jouko Haonperä nimettiin puheenjohtajaksi. Kaupunginhallitus nimesi yhdyskuntalautakunnan edustajiksi ohjausryhmän jäseniksi Antero Koskenojan ja Kaija-Leena Niemen. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi teknisen johtajan, kaupungingeodeetin, kaupunginarkkitehdin ja johtavan rakennustarkastajan työryhmän asiantuntijoiksi sekä kaupungingeodeetin myös ohjausryhmän sihteeriksi ja viranhaltijoiden tiiminvetäjäksi.

 

Työryhmä kokoontui 7.10.2020, 19.10.2020 sekä 3.12.2020. Kokouksessa 19.10.2020  työryhmä päättii pyytää lausunnot maapoliittisesta ohjelmaluonnoksesta yhdyskuntalautakunnalta, ympäristölupalautakunnalta, vesihuoltoliikelaitokselta, Forssa-asunnot Oy:ltä ja Forssan Yrityskehitys Oy:ltä. Kokouksessa 3.12.2020 työryhmä käsitteli annetut lausunnot ja laati niihin vastine-ehdotukset kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi. Työryhmän kokousmuistiot, saadut lausunnot sekä työryhmän niitä koskevat vastine-ehdotukset ovat erillisliitteenä.

 

Edellä selostetun valmistelun pohjalta kaupungin vuosien 2021 - 2025 maapoliittiseksi ohjelmaksi laadittu ehdotus on liitteenä.

 

Lisätietojen antaja: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(at)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy erillisliitteenä olevat lausuntoja koskevat vastineet

2. ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaupungin maapoliittisen ohjelman vuosille 2021 - 2025.

 

Käsittely Kaupungingeodeetti Aki Härmä oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn lopulla ja ryhtyi asian käsittelyn jälkeen johtamaan puhetta. Kaisa Lepolan tilalla kokoukseen osallistunut varajäsen Ritva Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa