Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Polku Tieraan -kumppanuusmalli

 

513/00.01.01/2020

 

KH 08.02.2021 § 27  

  

Valmistelija Talousjohtaja ja kaupunginsihteeri

 

 Laadukkaat hyvinvointipalvelut,tiedolla johtaminen eli ajantasaiseen  ja validiin tietoon perustuva johtaminen ja päätöksenteko, osallisuuden edistäminen, uusien toimintatapojen ennakkoluuloton kehittäminen ja  tasapainoinen kuntatalous ovat esimerkkejä  Järkivihreä Forssa-kestävää elinvoimaa -kaupunkistrategian tavoitteista, jotka asettavat uusia haasteita myös tietotekniikan  hyödyntämiselle ja johtamiselle.

 

 Kyberturvallisuuteen liittyvien riskien vähentäminen ja mahdollinen poistaminen ja käytettävissä olevan tietoteknisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen myös häiriö- ja poikkeustilanteissa on tullut yhä merkittävämmäksi. 

 

 Mm. EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR ja sen perusteella laadittu tiedonhallintalaki ovat tuoneet paljon uusia vaatimuksia myös kunnille tietosuojaan ja -turvaan ja asianhallintaan liittyen.

 

 Kaupunkistrategia sekä Pärjäävä Forssa -ohjelma edellyttävät kaupungin palvelu- ja työprosessien uudistamista, sähköisten palvelujen kehittämistä ja digitalisaation hyödyntämistä. Jotta tämä toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, pitää kaupungin oman tietotekniikan fokusta siirtää entistä enemmän toimialojen tukemiseen ja digitalisaation edistämiseen kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Tietotekniikka on mahdollistaja eikä vain tukitoiminto.

 

 Kuntien Tiera Oy (Tiera) on nykyisin johtava kuntien tietotekninen kumppani. Tiera on yli 330 kuntatoimijan omistama, voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Yhtiön omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja kuntien omistamat yhtiöt. Forssan kaupunkikin on Tieran omistaja. Tiera tarjoaa palveluitaan vain omistajilleen.

 

 Kaupunki on syksyn aikana selvittänyt Tieran kanssa mahdollista kumppanuusmallia. Tarkoituksena oli käydä läpi nykytilanne, haasteet sekä kehittämistarpeet ja -tavoitteet liittyen tietotekniikan palvelutuotantoon, tietohallintoon ja digitalisaatioon.

 

 Kaupungin tavoitteina Tiera-kumppanuudelle ovat olleet:

 - talouteen, tietotekniikan henkilöihin ja heidän osaamiseensa sekä osaamiseen ja tietoturvallisuuteen samoin kuin kaupungin tuottamien palvelujen jatkuvuuteen liittyvät) riskit entistä paremmin hallintaan

 - kustannustehokkuuden parantaminen niin kaupungin toiminnassa kuin tietoteknisessä toiminnassa; toimialoja tukevaan digitalisaation koordinointiin ja jalkauttamiseen nykyistä enemmän resursseja

 - asiakaslähtöisyyden entistä parempi huomiointi kaupungin palvelujen kehittämisessä; uusien tietoteknisten ratkaisujen arviointiin nykyistä enemmän tukea omasta tietotekniikan henkilöstöstä

 - hyvän ja tasalaatuisen sekä ratkaisukykyisen tietoteknisen palvelun tuottaminen myös erilaisissa poikkeustilanteissa; sairaspoissaolot, karanteenit, lomat, jne.

 - kaupungin koko tietotekniikan ympäristön tilannetieto (ml. mittarit) nykyistä paremmaksi

 - EDU:n ja Hallinnon tietoteknisten resurssien entistä laajempi hyödyntäminen puolin ja toisin

 - kaupungilla käytettävissä olevan tietoteknisen osaamisen varmistaminen leveimpien hartioiden avulla

 - tietoteknisen henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yhä monipuolisempien urapolkujen tarjoaminen erityisesti pitkällä aikavälillä

 - tukea seudullisen yhteistyön kehittämiseen; Tiera-kumppanuuden avulla voitaisiin jatkossa tuottaa seudun kunnille tietoteknisiä palveluita Tieran Forssan palvelukeskuksesta.

 

 Polku Tieraan -kumppanuusmallin selvittelyn aloitti vuoden 2020 syksyllä johdon työpaja, jonka jälkeen asiaa on käsitelty useassa työpajassa. Mallia esiteltiin kaupunginhallitukselle kokouksessa 18.1.2021. Selvitys sisältää kahden tai kolmen työntekijän mahdollisen siirtymisen Tieran palvelukseen liikkeenluovutuksella. Prosessista on informoitu erikseen kaupungin tietotekniikan viittä työntekijää. Asiaa on käsittelylty kaupungin yhteistoimintaryhmässä.

 

 Kumppanuusmallin seuraava vaihe olisi sopimusneuvotteluvaihe. Kaupunginhallitus on nyt päättämässä, ryhtyykö kaupunki neuvottelemaan kumppanuussopimuksesta Tieran kanssa. Sopimusneuvotteluissa tarkennettaisiin selvityksen tuloksia ja laadittaisiin mm. vastuumatriisi, asiakaskohtainen ratkaisukuvaus sekä puite-, palvelu- ja projektisopimuspohjat. 

 

 Sopimusneuvottelut kestäisivät noin kaksi kuukautta. Neuvotteluissa valmisteltaisiin kumppanussopimus mainittuine yksityiskohtineen. Neuvottelut eivät velvoittaisi kaupunkia eivätkä aiheuttaisi sille kustannuksia. Ne olisivat kaupungille riskittömät. Neuvottelujen jälkeen kaupunki ratkaisisi, tekisikö se kumppanuussopimuksen Tieran kanssa vai raukeaisiko asia. Jos kaupunki tekisi sopimuksen Tieran kanssa, kaupunki maksaisi yhtiölle sopimuksen mukaiset kustannukset. Käyttöönottoprojektin kustannuksiin ei ole varattu määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. Sen vuoksi ilmeisestikin valtuusto ratkaisisi asian kaupungin puolesta ja myönteisessä tapauksessa hyväksyisi talousarvioon tarkoitusta varten määrärahan.

 

 Oheisaineistona on kokoukseen osallistuville Polku Tieraan -kumppanuusmallia koskeva selvitys. Tieran mukaan se sisältää liikesalaisuuksia. Liikesalaisuudet ovat salassa pidettäviä.  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Polku Tieraan -selvityksen tiedoksi ja päättää kaupungin siirtyvän neuvotteluvaiheeseen Tieran kanssa.   

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa