Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Forssan kaupungin lapsiystävällisyyden toimintasuunnitelma 2021-2024

 

97/00.01.02/2021

 

KH 08.02.2021 § 45  

  

Valmistelija Kasvatus- ja opetuspäällikkö

 

Forssan kaupungilla lapsiystävällisyyden edistäminen perustuu yli kymmenen vuoden suunnitelmallisen työn tuloksena kehitettyyn Lasten Forssa -kokonaisuuteen ja sen viitoittamaan lapsia ja lapsuutta kunnioittavaan toimintakulttuuriin niin kaupungin palveluissa kuin hallinnossakin. Em. kokonaisuutta täydentää ja syventää Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus (myöh. LYK-tunnustus), joka myönnettiin ensimmäisen kerran 7.12.2017 kahdeksi vuodeksi ja toistamiseen alkuvuonna 2020, nyt neljäksi vuodeksi. Unicefin LYK-tunnustuksen myötä Forssan lapsiystävällisyystyön struktuuria linjaa merkittävästi YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja sen toteutuminen jokaisen forssalaisen lapsen arjessa.

 

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli rakentuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen neljän yleisperustaisen artiklan ympärille:

- syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus (LOS, 2. artikla)

- lapsen edun ensisijainen harkinta (LOS, 3. artikla)

- oikeus elämään ja kehittymiseen (LOS, 6. artikla)

- lapsen näkemyksen kunnioittaminen (LOS, 12. artikla)

 

LYK-mallissa lapsiystävällisyystyö nähdään koko kunnan asiana ja työskentelyn tavoitteena. Lapsiystävällisyyden edistäminen edellyttää konkreettisia toimia sekä lasten arjessa että kunnan päätöksenteossa ja hallinnossa. LYK-työllä haetaan rakenteellisia ja pitkäkestoisia muutoksia kunnan toimintaan. Kunnan eri toimijoiden tahto, tieto ja taito lapsen oikeuksien edistämiseen kaikessa toiminnassaan mahdollistaa hyviä päätöksiä, palveluja, kasvuympäristöjä ja kohtaamisia eli hyvän elämän jokaiselle lapselle.

 

Kuntien lapsiystävällisyystyö edellyttää tavoitteellisen, LOS:n yleisperusteisten artiklojen toteutumisen arviointiin perustuvan toimintasuunnitelman laatimista. Artiklojen kehikkoon on rakennettu myös Forssan Lapsiystävällisyys -toimintasuunnitelma vuosille 2021-2024. Suunnitelma on liitteenä.

 

Nyt hyväksyttävän toimintasuunnitelman tavoitteiden sisällöt perustuvat edellisen tunnustuskauden päätteeksi tehtyyn kokonaisarviointiin ja siitä johdettuihin tuleviin kehittämiskohteisiin. Forssan tulevat tavoitteet keskittyvät erityisesti laajaan lasten ja nuorten osallistumisen mahdollistamiseen sekä monipuoliseen kuulemiseen heidän elämänpiiriinsä koskevissa asioissa. Lisäksi merkittävä tavoite on erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lapsiryhmien huomioiminen kaikessa toiminnassa. Em. painotukset ja niiden toteutuminen ovat myös LYK-tunnustuksen edellytyksiä. Toimintasuunnitelmassa kiinnitetään huomiota lisäksi edellisellä tunnustuskaudella jo toteutuneen aikuisten - niin kaupunkiorganisaation kuin yhteisön muiden toimijoiden - vahvan lapsiystävällisen toimintakulttuurin vakauttamiseen sekä lapsiystävällisyyden sisällöistä viestimiseen.

Lapsiystävällisyys-toimintasuunnitelmaa vuosille 2021-2024 on valmistellut helmikuussa 2020 nimitetty monialainen lapsiystävällisyystyön koordinointiryhmä taustayhteisöineen. Suunnitelmaluonnosta on kommentoinut myös joukko satunnaisesti valittuja perusopetuksen oppilaita 5.-9. -luokilta.

 

Toimintasuunnitelma on ns. kehittyvä suunnitelma eli sitä tarkennetaan ja täydennetään suunnitelmakaudella tarpeen mukaan. Ensimmäinen suunnitelman tarkistus toteutetaan viimeistään syksyllä 2021, kun keväällä toteutettavan LastenForssa Arviointi II:n tulokset ja vastausanalyysit ovat käytettävissä. Laajana monitahoarviointina toteuttavassa    arvioinnissa kohteena ovat LastenForssan Palvelulupausten ja Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen sekä lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen laatu. LastenForssa Arviointi II:ssa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 10.2.2021 julkaistavaa Unicefin Lapsiystävällinen kunta -digipalvelua ja sen sisältämiä arviointikriteerejä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan suunnitelman ja toteaa, että sitä voidaan noudattaa kaupungin eri toimialoilla soveltuvin osin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa