Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Iäkkäiden kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveystarkastuksia koskeva valtuustoaloite

 

85/00.01.02/2021

 

 

 

 

 

KV 01.02.2021 § 12 

 

Valtuutettu Lotta Saarenmaa luki allekirjoittamansa iäkkäiden kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveystarkastuksia koskeneen  seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Ikäihmisten määrä Suomessa kasvaa lähivuosina nopeasti. Kuntatasolla se tarkoittaa ikääntyneiden kuntalaisten määrän kasvua. Väestöennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä 25,6 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Ikääntyvien määrän lisääntyminen näkyy väistämättä myös kunnan terveyspalveluiden käytössä.

 

Kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Yksi tehokkaimmista keinoista terveyden ja toimintakyvyn ylläpidossa on ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Monesti esimerkiksi toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet, kuten muistisairaudet, havaitaan vasta, kun ne vaikuttavat ikäihmisen tai heidän lähipiirinsä arkeen. Myös vanhusten keskuudessa kasvava yksinäisyys voi olla hankala havaita, mikäli ikäihmisellä ei ole palvelukontakteja. Tällaisissa tilanteissa ikäihmisen itsensä tai hänen läheistensä voi olla hankala hakeutua palveluiden piiriin, kun avun tarve on kasvanut jo suureksi.

 

Yhtenä ratkaisuna voisivat olla koko ikäluokan kattavat sairaanhoitajan vastaanotot, joihin jokainen tiettyyn ikäluokkaan kuuluva ikäihminen saisi kutsun täyttäessään 70, 75 ja 80 vuotta, tarvittaessa myös 85 vuotta. Vastaanotolla kartoitettaisiin ikäihmisen palvelun tarve, fyysinen ja henkinen toimintakyky sekä arjen sujuminen. Vastaanottokäynnin pohjalta mahdollisten lisäpalveluiden pariin ohjaaminen ei vaatisi enää terveyskeskuskäyntiä. Terveystarkastukset tukisivat jo toteutettavaa, erikseen pyydettävää palvelutarpeen kartoitusta, joka ei välttämättä tavoita koko ikäluokkaa. Uskonkin, että uuden toimintamallin avulla Forssa pystyisi edistämään vanhusten toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona pärjäämistä ja parantamaan yleisesti niin ikäihmisten kuin heidän lähipiirinsäkin hyvinvointia.

 

Jossakin kunnissa, kuten Uudessakaupungissa, vanhusten matalan kynnyksen arviointi-, ohjaus- ja neuvontapaikkana toimii niin sanottu seniorineuvola, jossa toteutetaan myös esitetyn kaltaisia 70-vuotiaiden hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

 

Esitämmekin siis, että:

 

  1. Forssan kaupunki ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä laativat suunnitelman vanhusten hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämisestä kaikille, 70-, 75-, ja 80 vuotta täyttävillle kuntalaisille.

 

  1. Forssan kaupunki ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä aloittavat ikääntyvien hyvinvoinnin kartoittamiseen tähtäävät, sairaanhoitajan tekemät hyvinvointi- ja terveystarkastukset 70, 75 ja 80 vuotta täyttäville forssalaisille. Tarvittaessa terveystarkastukset voidaan ulottaa myös 85-vuotiaisiin. Vastaanottokutsut lähetettäisiin vuosittain kyseisenä vuonna määritetyn iän täyttäville kuntalaisille."

 

Lotta Saarenmaan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Turkka Mali, Mika Penttilä, Minna Penttilä ja Ossi Stenholm sekä varavaltuutetut Päivi Honkala ja Riikka Kinnunen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 08.02.2021 § 38  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus pyytää valtuustoaloitteessa tarkoitetusta asiasta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunnon.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa