Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kuntalaisten päätöksentekoon osallisuutta edistävän nettisivun julkaisemista koskeva valtuustoaloite

 

137/07.02.01/2020

 

 

KV 10.12.2018 § 74

374/00.02.00/2018

Valtuutettu Emmi Lintonen luki kuntalaisten päätöksentekoon osallisuutta edistävän nettisivun julkaisemista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Osallistavan ja kuntalaisia lähellä olevan kunnan päätöksenteko pitäisi olla helposti seurattavaa forssalaisille. Nykyisellään päätöksenteon ja erilaisten aloitteiden etenemisen seuraaminen vaatii kaupunginhallituksen, valtuuston ja erilaisten lautakuntien tuottamien esityslistojen kahlaamista läpi. Tähän harvalla kuntalaiselle on mahdollisuutta. Siksi kuntalaisten keskuudessa on usein tarpeettomasti epätietoisuutta ja sekaannuksia siitä, missä vaiheessa eri aloitteet ovat.

 

Siksi esitämme, että Forssan kaupunki julkaisee nettisivuillaan ajan tasalla pidettävän yhteenvedon, johon on listattu kunkin aloitteen nimi, aloitteen tekijä, nykyinen tilanne (esim. käsittelyssä tietyssä lautakunnassa), viimeisin päätösesitys ja linkki viimeisimpään julkaistuun pöytäkirjaan. Näin kuntalaiset voivat nähdä yhdellä silmäyksellä heille tärkeiden hankkeiden tilanteen, mikä edistää forssalaisten osallisuutta päätöksenteossa ja säästää huomattavasti aikaa niin kuntalaisilta kuin valtuutetuiltakin."

 

Lintosen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Suvi Aaltonen, Ritva Aho, Arto Heino, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Maija Kranni, Jouni Mäkelä, Manu Mäkinen, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Tapio Virtanen, Janne Vuorenmaa ja varavaltuutetut Keijo Koskimies ja Jaakko Mäki.

 

Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 07.01.2019 § 3 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle tehtäväksi laatia yhdessä muiden toimialojen kanssa aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 08.02.2021 § 35  

  

Valmistelija Hallintosihteeri

 

Kaupunki on julkaissut 15.1.2021 alkaen verkkosivuillaan kesken- eräisten valtuustoaloitteiden ajan tasalla olevaa yhteenvetoa. Siinä on valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti listattu kunkin aloitteen nimi, tekijä ja nykyinen vaihe eli missä toimielimessä aloite on vireillä. Linkki vie kunkin aloitteen viimeisimpään käsittelyyn. Yhteenvedosta luottamushenkilöt ja kaupunkilaiset voivat nähdä yhdellä silmäyksellä heille tärkeän aloitteen tilanteen. Tämä edistää valtuustoaloitteessa tarkoitetun mukaisesti kaupunkilaisten osallisuutta päätöksenteossa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa