Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajien nimeäminen

 

216/00.00.01/2020

 

KH 08.02.2021 § 34  

  

Valmistelija Toimistosihteeri

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Mm. yhtymäjohtajan valinta kuuluu yhtymäkokoukselle. Seuraava yhtymäkokous on alun perin suunniteltu pidettäväksi 9.6.2021. Yhtymäjohtajan irtisanouduttua on uuden yhtymäjohtajan valinta ajankohtainen. Kuntayhtymä on siksi pyytänyt jäsenkuntiaan nimeämään edustajansa jo ennen kesää pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.

 

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnalla on enintään kolme edustajaa.  

 

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa 2000 asukasta kohti. Forssan kaupungin äänimäärä on 9, Humppilan kunnan 2, Jokioisten kunnan 3, Tammelan kunnan 4 ja Ypäjän kunnan 2. Jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan saapuvilla olevien kesken. Yhdellä kunnalla ei voi olla enemmistöä äänistä. Osajäsenkunnalla ei ole edustajaa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kokonaisäänimäärästä on saapuvilla.

 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä.

 

Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

 

Viimeksi 10.12.2020 pidettyyn yhtymäkokoukseen kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Aarre Lehtimäen, Timo Norrin ja Matti Uutelan.

 

Ylimääräisen yhtymäkokouksen asialistalla on yhtymäjohtajan valinta ja eron myöntäminen Katariina Korhoselle. Yhtymäkokouksen ajankohta tarkentuu yhtymäjohtajan valintaprosessin edetessä yhtymähallituksen valmistelun myötä.

 

Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiansa nimeämään edustajansa (enintään kolme/kunta) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ylimääräiseen ennen kesää pidettävään yhtymäkokoukseen kaupungin edustajiksi Aarre Lehtimäen, Timo Norrin ja Matti Uutelan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa