Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keskushallinnon vuoden 2021 käyttösuunnitelma

 

13/02.02.00/2021

 

KH 25.01.2021 § 18  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessa 9.12. 2019 Talousarviossa valtuusto vahvisti toimielimille vuodelle 2020 sitovat toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaiselleen toiminnalle talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

Käyttösuunnitelmin toimielimet jakavat käyttötalouden osalta valtuuston myöntämän sitovan määrärahan ja tuloarvion niitä alemmille tasoille ja päättävät yksityiskohtaisista tavoitteista, joiden on sopeuduttava valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä 31.1.2020  mennessä.

 

Toimielimet päättävät käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä laskujen hyväksymisvaltuuksista. Kaupunginhallituksen alaiset käyttösuunnitelmat ovat erillisliitteenä.

 

Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosassa kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa keskushallinto on palvelu, jolle on osoitettu sitovat määrärahat ja tuloarviot. Keskushallinto jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin:  keskusjohto , kaupunkikehitys, hallintopalvelut, talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut. Vastuualueet jakaantuvat edelleen kustannuspaikoiksi. Keskushallinnon osalta tilivelvollinen viranhaltija valtuustoon nähden on toimialajohtaja/talousjohtaja.

 

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, puh. 03 4141 5210, leena.jarvenpaa(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus 1. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman siten, että käyttösuunnitelma sitoo viranhaltijoita vastuualueittain seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA

vastuualue/kustannuspaikka vastuuhenkilö
1001 keskusjohto toimialajohtaja
1070 kaupunkikehitys   kaupunginjohtaja
1100 hallintopalvelut kaupunginsihteeri
1200 talouspalvelut talousjohtaja
1300 henkilöstöpalvelut henkilöstöpäällikkö
 
INVESTOINTIOSA 
atk-ohjelmat ja muut pitkäv. menot talousjohtaja
maa- ja vesialueet talousjohtaja
osakkeiden ostaminen talousjohtaja
koneet ja kalusto talousjohtaja
 
TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA 
verotulot talousjohtaja
valtionosuudet talousjohtaja
rahoitustuotot ja -kulut talousjohtaja
antolainasaamisten muutokset talousjohtaja
lainakannan muutokset talousjohtaja

2. Kaupunginhallitus määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA 
vastuualue/kustannuspaikka laskun hyväksyjä

1001 keskusjohto 
kaupunginvaltuusto toimialajohtaja
kaupunginhallitus toimialajohtaja
 
kaupungin johto toimialajohtaja
sisäinen tarkastus talousjohtaja
jäsenmaksut                                      talousjohtaja

1070 Kaupunkikehitys
markkinointi kaupunginjohtaja
kansainvälinen toiminta kaupunginjohtaja
kaupunkikehitysyksikkö kaupunginjohtaja
hanketoiminta  kaupunginjohtaja
matkailu kaupunginjohtaja
Lets go Tavastia kaupunginjohtaja
 
1100 hallintopalvelut 
hallintopalvelut kaupunginsihteeri
joukkoliikenne kaupunginsihteeri
 
1200 talouspalvelut 
talouspalvelut talousjohtaja
toimistopalvelut toimistopäällikkö
kunnallisverotus talousjohtaja
atk-palvelut talousjohtaja tai tieto-
                                                           hallintopäällikkö
puhelinpalvelut talousjohtaja tai tieto-
                                                           hallintopäällikkö
postituspalvelut talousjohtaja
painatuspalvelut talousjohtaja
 
1300 henkilöstöpalvelut 
henkilöstöpalvelut henkilöstöpäällikkö
henkilöstön koulutus henkilöstöpäällikkö
luottamushenkilökoulutus henkilöstöpäällikkö
henkilöstön kehittäminen henkilöstöpäällikkö
työterveyshuolto henkilöstöpäällikkö
henkilöstön virkistystoiminta henkilöstöpäällikkö
eläkkeet ja vakuutukset henkilöstöpäällikkö
paikallinen yhteistoiminta henkilöstöpäällikkö
 
TULOSLASKELMAOSA talousjohtaja
 
INVESTOINTIOSA 
atk-ohj. ja muut pitkävaik. menot talousjohtaja
maa- ja vesialueet talousjohtaja
osakkeet ja osuudet talousjohtaja
koneet ja kalusto talousjohtaja
 
RAHOITUSLASKELMAOSA talousjohtaja
 
TASETILIT 
varastot 
toimistotarvikevarasto talousjohtaja
teknisen viraston varasto kunnallistekniikan
                                                           päällikkö
eläkkeet ja lakisäät. vakuutukset henkilöstöpäällikkö
lahjoitusrahastojen ja muiden
toimeksiantojen pääomat                   toimialajohtaja
muut saamiset/
palautuskelpoiset liittymismaksut tekninen johtaja
muut tasetilit talousjohtaja

Edellä mainittujen viranhaltijoiden ollessa estyneinä heidän vara-miehensä ja sijaisensa hyväksyvät laskut.

Kaupunginjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Talousjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

3. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousjohtaja, toimialajohtaja ja vastuualueista vastaavat viranhaltijat raportoivat käyttötalouden palvelujen toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle kolmannesvuosittain osavuosiraportin yhteydessä.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa