Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupungin osallistuminen Loimijoen rannan korjaukseen

 

 

72/10.03.01.00/2021

 

KH 25.01.2021 § 16  

  

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Loimijoen rantamuuria sortui vuonna 2013 Kutomon kevyenliikenteen sillan molemmin puolin. Kaupungin keskustan puoleinen muurin osa oli yksiselitteisesti kaupungin omistamalla maa-alueella. Kaupunki korjasi siltä alueelta sortuneen muurin omaan lukuunsa jo samana vuonna, jona muuri oli sortunut. Rantamuuri sillalta yläjuoksulle päin sijaitsi kaupungin ja Renor Oy:n maa-alueiden rajalla. Raja kulki rantamuurin keskellä siten, että joen puoleinen muurin osa oli kaupungin omistamalla alueella ja muurin rannan puoleinen osa ja jokeen sortunut rantamuuri Renor Oy:n omistamalla alueella. 

 

Kaupungin ja Renor Oy:n edustajien neuvottelujen perusteella rantamuurin korjauskustannukset esitetään jaettaviksi siten, että kaupunki maksaa jokiuomaan kohdistuvat työt, mm. ruoppauksen ja uoman eroosiosuojauksen, ja Renor Oy rannalla tehtävät työt. Rantamuuriin kohdistuvat työt sekä suunnittelu ja työmaan kustannukset jaettaisiin suhteessa 50/50 kaupungin ja Renor Oy:n kesken. Näin laskien hankkeen kokonaiskustannukset jakautuisivat suhteessa 44% kaupungille ja 56% Renor Oy:lle. Rantamuuri korjattaisiin välillä kevyenliikenteensilta - käytöstä poistettu kuljetinsilta. 

 

Renor Oy on laadituttanut muurin korjaussuunnitelman ja järjestänyt korjausurakoinnista tarjouskilpailun. Yhtiö esittää kaupungille hankkeen kustannuksiin osallistumista edellä mainitun jaotteluperiaatteen mukaisesti. Suunnitelmat ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Korjauskustannuksista kaupungin maksettavaksi tulisi 168.000 euroa (alv 0%) sekä puolet toteutuneista suunnittelukustannuksista ja työmaavalvonnan kustannuksista. Mahdolliset rantamuurin korjaukseen kohdentuvat lisätyöt osapuolet maksaisivat myös jakosuhteessa 50/50.  

 

Loimijoen rantamuurin korjaukseen osallistumiseen on varattu määräraha vuoden 2021 talousarvion investointiosaan. 

 

Korjauksen toteuttamista ja kustannusjakoa koskeva sopimusluonnos on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin osallistuvan Renor Oy:n kanssa tehtävään Loimijoen rannan korjaukseen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. 

Käsittely Tekninen johtaja Antti Heinilä oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa