Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Forssan seudun vuosien 2021 - 2024 kotouttamisohjelma

 

563/04.03.00/2020

 

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 299 

 

Valmistelija Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö ja maahanmuuttokoordi-naattori

 

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen asiakirja, jonka tarkoitus on ohjata maahanmuuttajien kotouttamisen monialaista yhteistyötä sekä maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden toteutumista peruspalveluissa. Voimassa olevan Forssan seudun kotouttamisohjelman kausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Kuluneella ohjelmakaudella seudun kotoutumispalveluita on kehitetty monipuolisesti, ja seutu on noussut aktiiviseksi toimijaksi kotouttamisen valtakunnallisiin kehittämisverkostoihin.

 

Forssan seudun kotouttamisohjelmaa 2021-2024 on valmisteltu monialaisesti vuoden 2020 aikana. Kotouttamisohjelma sisältää kuvauksen Forssan seudun kotouttamisen arvoista ja painopisteistä, maahanmuuttajia koskevista lakisääteisistä palveluista ja kotouttamisen työnjaosta sekä seurannasta.

 

Lisäksi kotouttamisohjelma sisältää toimenpideohjelman hyvien väestösuhteiden edistämiseksi sekä suunnitelman kestävän kehityksen ja globaalin vastuun toteuttamiseksi osana seudun maahanmuuttajatyötä. Ohjelmassa kuvataan myös keskeisiä valtakunnallisia strategioita, joihin Forssan seudun kotouttamisohjelman toimenpiteet linkittyvät.

 

Toimenpidekokonaisuuksia ohjelmassa on neljä 1) Kotouttamisen seudullinen strategia, 2) Kotouttamisen vastuutahot ja monialainen yhteistyö, 3) Hyvät väestösuhteet ja yhdenvertaisuus sekä 4) Kestävä kehitys ja globaali vastuu. Ensimmäisessä osiossa kehitetään kotoutumispalvelujen saatavuutta, alkuarviointia sekä valmennusta. Toisessa osiossa selkeytetään Kotouttamon toimintaa, kehitetään kotoutumissuunnitelmien käytäntöä sekä parannetaan kielivalmennusta. Kolmannessa osiossa kehitetään hyvien väestösuhteiden edellytyksiä monialaisesti. Neljännessä ja viimeisessä osiossa tavoitteena ovat kestävän järkivihreän kehityksen edistäminen ja kestävän kehityksen opetuksen kehittäminen.

 

Kotouttamisohjelman seurantaa toteutetaan määräajoin toimenpiteiden toteuman, asiakaskyselyn ja väestösuhdekyselyn sekä maahanmuuttajien osallisuuden, koulutuksen ja työllisyyden eri mittareita hyödyntäen. Voimassa oleva kunnan kotouttamisohjelma on edellytys hallitulle kotoutumiselle sekä laskennallisten korvausten maksatukselle.

 

 

Lisätiedot: maahanmuuttokoordinaattori Milla Parviainen milla.parviainen(ät)fshky.fi tai työllisyys- ja hyvinvointipalveluiden päällikkö Jaakko Leskinen, puh. 03 4141 5234, jaakko.leskinen(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaupungin osalta erillisliitteenä olevan Forssan seudun vuosien 2021 - 2024 kotouttamisohjelman, joka korvaa valtuuston kokouksessa 19.12.2016 (71 §) hyväksytyn kotouttamisohjelman.

 

Käsittely Kaupunginhallitus piti tämän asian käsittelyn kuluessa tauon klo 19.55 - 20.00.

 

Päätös Kaupunginhallitus pani asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

 

 

KH 25.01.2021 § 15  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen selostaa lisäselvityksinä pyydettyjä tietoja kokouksessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaupungin osalta erillisliitteenä olevan Forssan seudun vuosien 2021 - 2024 kotouttamisohjelman, joka korvaa valtuuston kokouksessa 19.12.2016 (71 §) hyväksytyn kotouttamisohjelman.

 

Käsittely Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. Hän poistui ennen päätöksentekoa.

 

 Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti kaupunginhallituksen hyväksyvän päätösehdotuksen lisäksi

 seuraavan ponsilausuman:

 

"Monialainen valmistelu kotouttamisohjelman konkreettisista tavoitteista ja mittaristosta, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan (mm. kielitaito, kouluttautuminen ja työllistyminen). Tilastollinen jatkuva seuranta kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuudesta ja päättäjien informointi säännöllisesti. Kotouttamisohjelman päivittäminen, jos asetetut tavoitteet eivät toteudu."

 

Varajäsen Sami Mattila kannatti Häggmanin ehdotusta.

 

 

Päätettyään keskustelun ja tiedusteltuaan asiaa puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen ponsilausuman hyväksymisestä yksimielinen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja ponsilausuman.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. hyväksyy kaupungin osalta erillisliitteenä olevan Forssan seudun vuosien 2021 - 2024 kotouttamisohjelman, joka korvaa valtuuston kokouksessa 19.12.2016 (71 §) hyväksytyn kotouttamisohjelman

2. hyväksyy asian jatkovalmistelua varten lisäksi seuraavan ponsilausuman:

Monialainen valmistelu kotouttamisohjelman konkreettisista tavoit-teista ja mittaristosta, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan (mm. kielitaito, kouluttautuminen ja työllistyminen). Tilastollinen jatkuva seuranta kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuudesta ja päättäjien informointi säännöllisesti. Kotouttamisohjelman päivittäminen, jos asetetut tavoitteet eivät toteudu.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa