Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Rakentamattoman määräalan edelleen luovutusta koskeva suostumus

 

663/10.00.01.00/2020

 

KH 18.01.2021 § 6  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti

 

 Forssan kaupunki myi 7.3.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla liitekartasta ilmenevän määräalan 61-401-2-82-M601 Marko Tuomolalle, Raimo Kalliolalle sekä Mauno Heikkilälle. Määräalan omistaa tällä hetkellä Baggerla Oy. Kaupunginhallitus antoi suostumuksen omistajajärjestelyn muutokseen kokouksessa 16.4.2018 tekemällään päätöksellä.

 

 Baggerla Oy:n on tarkoitus myydä Ajomäki Oy:lle määräalan 61-401-2-82-M601 alueesta pinta-alaltaan noin 9.009 neliömetrin suuruinen määräala entisin velvottein kaupunkia kohtaan. Baggerla Oy on toimittanut kaupungille tulevaan kiinteistökauppaan liittyvän kauppakirjaluonnoksen 16.12.2020.

 

 Myyntiin tarvitaan 7.3.2013 allekirjoitetun kauppakirjan 9. kohdan  mukaisesti kaupungin kirjallinen suostumus.

 

 Edellä kuvatun määräalakaupan jatkoksi Ajomäki Oy ostaisi erikseen kaupungilta noin 991 neliömetrin määräalan. Näistä määräaloista muodostettaisiin Ajomäki Oy:lle asemakaavan mukainen rekisteritontti. Ajoyhteys rekisteritontille tulisi Kuulalaakerintien suunnasta Baggerla Oy omistaman alueen kautta Baggerla Oy:n ja Ajomäki Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti siihen asti, kunnes kaupunki on ottanut Vetoakselintien käyttöön eli tehnyt sitä koskevan kadunpitopäätöksen.

 

 Kaupuki voi pitää annettuja selvityksiä riittävi. Mikäli määräala luovutetaan liittenä olevan luovutuskirjaluonnoksen mukaisin ehdoin, ei kaupungin edun voida katsoa vaarantuvan.

 

 Asiaan liittyvät kauppakirjaehdotus sekä kartta ovat liittei.

 

 Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 12 §:n ja kaupunginvaltuuston pää­tök­sen 17.12.2014 (80 §) nojalla antaa suostumuksen.

 

 Lisätiedot: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa kaupungin puolesta Baggerla Oy:lle suostumuksen luovuttaa määräalasta 61-401-2-82-M601 pinta-alaltaan noin 9.009 neliömetrin suuruinen määräala edelleen rakentamattomana Ajomäki Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen 16.12.2020 mukaisin ehdoin. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa