Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Norri Helmi pk kk CM versio

 

Linikkalassa sijaitsevan määräalan ostaminen

 

171/10.00.01.00/2020

 

KH 18.01.2021 § 5  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti ja tekninen johtaja

 

Helmi Norrin perikunta on 23.3.2020 tarjonnut kaupungille ostettavaksi Rantalan tilasta 61-408-1-59 pinta-alaltaan yhteensä noin 1.229 neliömetrin suuruisen määräalan hintaan 15.716 euroa. Määräala käsittää 20.1.2020 voimaan tulleen Linikkala IV A -ase-makaavan sekä siinä osoitetun sitovan tonttijaon mukaisten AL-22 kaavatonttien 61-5-1084-65, 61-5-1084-67 ja 61-5-1084-68 osat.

 

Perikunnan mukaan sillä ei ole resursseja neuvotella maakaupoista yksityisten maanomistajien kanssa, joita on yhteensä kolme. Perikunta tarjoaa määräalaa kaupungille ostettavaksi samaan hintaan, johon kaupunki myöhemmin myy kyseiset tontinosat.

 

Määräalan aluetta ei voida käyttää itsenäisenä rakennuspaikkana vaan ainoastaan edellä mainittujen tulevien tonttien osina. Kaupunki voi myydä tontinosat siinä aikataulussa, jossa Aurinkorannan alueen infra rakennetaan. Perikunnalle aiheutuu määräalasta taloudellisia kustannuksia nykyistä korkeamman kiinteistöveron vuoksi, koska kumoutuneessa eli tätä aiemmassa asemakaavassa maapohjan arvo oli nykyistä alempi. Perikunta ei asemakaavaa laadittessa vaatinut kaupunkia kaavoittamaan kyseisiä lisäalueita perikunnan omistamalle kiinteistölle. Näillä näkymin kaupungille ei aiheudu kyseisestä kiinteistökaupasta lopullisia kustannuksia. Kaupungin ei tarvitse maksaa kaupasta varainsiirtoveroa valtiolle. Valtion perimä lainhuutomaksu katetaan tontinosien ostajilta kaupan yhteydessä kaupungille perittävin kaupanvahvistajan palkkioin.

 

Kaupungin on edellä selostetuin erityisin syin perusteltua suostua kiinteistökauppaan perikunnan esittämin tavoin. Kaupungin edun ei voida katsoa vaarantuvan asiassa.

 

Kauppakirjaehdotus sekä kartta ovat liitteinä.

 

Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2020 (105 §) nojalla hyväksyä kauppakirjan.

 

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa hyväksymään kauppakirjaan teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa