Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Palveluverkkoselvityksen lisäyksiä koskeva valtuustoaloite

 

78/12.00.00/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV 20.06.2016 § 45

248/00.02.00/2016

  Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki palveluverkkoselvityksen lisäyksiä

 koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

  

 "Kouluverkkoselvityksessä tulee kiinnittää mahdollisuus nopeisiinkin

ja kauaskantoisiin muutoksiin, joita saattaa tulla eteen aivan lähi kuukausina ja vuosina. SOTE-uudistus ja maakuntahallinnon sisäänajo ja FSHKY:n tilanne vaikuttavat suuresti kuinka kaupungillamme on varaa ottaa suuria rakennuslainoja.

  

 Siksi suosittelen harkita ns. "Vuorenmaan mallia", jossa suurten ja

kalliiden uudisrakennusten sijaan rakennetaankin pienempiä yksiköitä, ns. "MODUULEINA" erilaisia oppimisympäristöjä nyt jo voimassa olevien tueksi. Näin pystymme pitämään kulut pienempinä ja riskeeraamatta kaupungin nyt jo heikkoa taloutta. Lisäksi aiemmassa aloitteessani 2013 esittämäni digitaaliset oppimisympäristöt olisivat etusijalla uuden OPS 2016 mukaisesti (aloite kulttuuri-, harrastus- ja nuorisotilojen lisäämiseksi). En ole koskaan kannattanut suuria luokka kokoja, koska niiden tuomat edut ovat ristiriidassa jopa kaupunkimme lapsiystävällisen strategian kanssa. Siksi oppimisen sisältö ja opettajien uhraama aika on oppilaille tärkeää, etenkin varhais- ja erityiskasvatuksessa.

 

  Rakentamisessa tehdään siis vain välttämättömiä ratkaisuja ennen

kuin olemme saaneet varmaa tietoa tulevasta kehityksestä valtakunnan tasolla, joka vaikuttaa kuitenkin koko alueemme talouteen. Keskus keittiön suuruuskin tulee olemaan nähtävissä vasta terveydenhuoltokysymysten ratkettua, eikä huono vaihtoehto olisi rakentaa se jo olemassa olevan Tölön koulun alueelle omana rakennuksenaan, joka olisi suunniteltu varta vasten modernien suurtalouskeittiöratkaisujen mukaisiksi.

 

 Tölön koulun liikuntatilatkin tulisi säilyttää koska nykyisiä erikoisia

 ratkaisu ja pyritään löytämään, tästä esimerkkinä epärealistinen

suunnitelma tehdä vanha Faktian liikuntatila takaisin vanhoista koulu luokista, joka jo aiemmin muutettiin luokkahuoneiksi.

 

Liikunta ja monitoimihallina mieluummin näkisin rakennettavan lisähallin Kuhalan Feenixin oheen, jossa jo jalkapallolle tehty teko nurmikenttä, ja talvisin jäälajeille varattu alue. Kuhalassa on nyt Feenixin takana vain tyhjää parkkipaikkaa ja Lallintie 4 kiinteistö, jolle en näe enää parempaa käyttöarvoa kuin koko alueen uusiorakentamisen.

 

 Tästä arkkitehtiopiskelijoilla oli keväällä kaupungintalon ala-aulassa

 kattava näyttely, ja mahdollisuuksien kirjo uusine rakentamisineen

oli mielekäs. Mutta tässäkin kohtaa en näe kiirettä saada heti välittömiä tuloksia, vaan on järkevästi mietittävä mihin kaupungillamme on juuri nyt varaa, ja kuinka suurina hankkeina ne toteutamme.

 

HAMK:in tulevat koulutusratkaisut ovat yksi suuri huolenaihe, ja niihin liittyvät ratkaisut voivat vapauttaa täysin kelvollista luokkatilaa tuleville sukupolville, mikäli täältä ajetaan taas joitakin opintolinjoja

 alas koulutuksen siirtyessä suuremmille paikkakunnille. (Ja tulevien

veronmaksajiemme siirtyessä toisiin kaupunkeihin palaamatta kotiseudulleen.) Ja tilat tulee edelleen miettiä sellaisiksi että ne ovat

kaikkien kuntalaisten käytettävissä lähes ympärivuorokautisesti. Harrastetiloista on jatkuva pula, varsinkin pienillä yhdistyksillä tai harraste ryhmillä, esim. musiikin ja taiteiden tekijöillä. Nykyisiin tiloihinkin tulisi olla mahdollista saada enemmän toimintaa kouluajan jälkeen, eikä nykyisten koulujen kirjastojen käyttöäkään kannata suunnitella alasajettaviksi, vaan miettiä miten kansakuntamme lukee tietoa jatkossakin, eikä vain etsi sitä netistä pelihuumassaan.

 Myös vanhenevien ikäluokkien kokoontumiset ovat mahdollistettava,

 esim. vanhoilla kouluilla."

 

Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 Varajäsen Sami Mattila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn

 jälkeen.

 

KH 27.06.2016 § 158

248/00.02.00/2016  

 Kaupunginjohtajan sijainen, sivistysjohtaja: Kaupunginhallitus antaa

sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialalle sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialalle yhteisesti tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

YLA 18.11.2020 § 72 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Monitoimikeskuksen suunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.8.2020 §65 ja päätös rakentamisesta tehtiin kaupunginvaltuustossa 21.9.2020 §71.

 

Monitoimikeskuksen suunnittelua ohjasi tehtävää varten perustettu suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä kuuli suunnittelun kaikissa vaiheissa käyttäjiä ja tilat suunniteltiin käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. 

 

Palveluverkkoselvityksen päivittämistä on yhdyskuntalautakunta 14.10.2020 §64 esittänyt talousarvioesityksessään vuodelle 2021.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selvityksen asiaan liittyvistä valtuuston ja yhdyskuntalautakunnan päätöksistä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

SITLA 15.12.2020 § 115 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290,

 jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 

Forssassa syntyneiden lasten määrä on vähentynyt enemmän kuin aiemmin on ennakoitu. Oppilasennusteissa syntymättömien ikäluokkien koko on arvioitu 120 lapsen suuruiseksi. Vuonna 2020 syntyy ennakkotiedon mukaan alle 100 lasta.  

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on pyytänyt päivityksiä oppilasennusteista ja selvitystä niiden vaikutuksista palveluverkkoon. Selvityksissä on huomioitava kiinteistöjen nykyinen kunto, peruskorjaustarpeet sekä oppimisympäristöjen laadulliset tarpeet tulevaisuudessa. Kouluverkon osalta selvitys on tarkoitus tuoda lautakunnan arvioitavaksi tammikuussa 2021.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

 

KH 18.01.2021 § 4  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 (72 §) pöytäkirjassa mainitut päätökset sekä sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 15.12.2020 (115 §) pöytäkirjassa olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa