Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 18.01.2021 § 12  

  

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 15.12.2020 myöntänyt kaupungille 25.000 euroa erityisavustusta Kuoseja kaikille 2.0 - Forssan museon kuosikokoelman digitaalisen saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseen, dnro 520/02.05.01.00/2020.

 

- Opetushallitus on 16.12.2020 myöntänyt kaupungille 27.144  euroa ylimääräis valtionavustusta vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttötalouteen poikkeusoloista aiheutuvien opiskelijamaksujen sekä maksullisen palvelutoiminnan tulomenetysten korvaamiseksi, dnro 656/02.05.01.00/2020.

 

- Ympäristöministeriö on 17.12.2020 myöntänyt kaupungille erityisavustuksena kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämisavustusta Retki historiallisesta puistosta perinnebio-tooppiin -hankkeeseen enintään 300.000 euroa tai 70 % hankkeen hyväksyttävistä toteutuneista kokonaiskustannuksista, dnro 657/02.05.01.00/2020.

 

- Valtio on myöntänyt kaupungille 2.699 euroa erityisavustusta syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitarpeiden korvaamiseen, dnro 662/02.05.01.00/2020.

 

- Kaupunginhallitus valitsi kokouksessa 12.10.2020 monitoimi-keskuksen putkiurakoitsijan. Tarjouskilpailuun osallistunut mutta valitsematta jäänyt Loimaan HT-Asennus Oy teki päätöksestä valituksen markkinaoikeuteen ja hankintaoikaisuvaatimuksen kaupungille. Asiaa selvitettäessä todettiin, että hankintaoikaisu-vaatimus tuli hyväksyä. Kokouksessa 16.11.2020 kaupunginhallitus hyväksyi hankintaoikaisuvaatimuksen, kumosi kokouksessa 12.10 2020 tekemänsä päätöksen ja valitsi putkiurakoitsijaksi uudelleen laadittujen vertailuperusteiden nojalla kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Loimaan HT-Asennus Oy:n. Tämän seurauksena yhtiö peruutti markkinaoikeuteen tekemänsä valituksen mutta vaati kaupunkia korvaamaan 1.000 euron kulut. Päätöksessään 16.12.2020 markkinaoikeus velvoitti kaupungin korvaamaan yhtiön 500 euron oikeudenkäyntikulun ja 500 euron oikeudenkäyntimaksun. Kaupunki voi tyytyä päätökseen.
 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli kokouksessa 14.12.2020 projektisuunnitelmaa, joka oli laadittu Forssan sairaalassa tuotetun erikoissairaanhoidon järjestämisvas- tuun siirtämiseksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille lähipalveluiden varmistamiseksi Forssan seudulla. Yhtymähallitus merkitsi projektisuunnitelman tiedoksi mutta ei tässä vaiheessa hyväksynyt sen toteuttamista. Yhtymähallituksen mukaan suunnitelma ei vastannut yhtymähallituksen tavoitetta turvata erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta Forssan sairaalassa vähintään nykyisessä laajuudessa väestön hoidon tarpeita vastaavasti. Yhtymähallitus päätti palauttaa asian valmisteluun ja jatkaa sen käsittelyä vasta sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen eduskunnalle antamat SOTE-lait. Yhtymähallitus päätti käynnistää erikoissairaanhoidon kehittämistyön tarpeiden valmistelun heti. Yhtymähallitus edellytti, että kehittämistoimista tuodaan esitys yhtymähallitukselle viimeistään helmikuun kokoukseen. Kuntayhtymä lähetti päätöksen kaupungille tiedoksi.

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 10.12.2020 pöytäkirja

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 14.12.2020 pöytäkirja

 

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousten 15.12.2020 pöytäkirjat

 

- Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouksen 17.12.2020 pöytäkirja

 

 - Hämeen liiton maakuntahallituksen 14.12.2020 pöytäkirja

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.12.2020 nimennyt Etelä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan ja valmiustoimikunnan sihteeristön vuosille 2021 - 2022.

 

- Ypäjän kunnanvaltuusto on kokouksessa 17.12.2020 hyväksynyt kunnan osallistuvan seutukirjaston sopimusneuvotteluihin, dnro 258/00.04.00/2020

 

- Ypäjän kunnanvaltuusto on kokouksessa 17.12.2020 kunnan puolesta hyväksynyt Forssan seudun kotouttamisohjelman 2021-2024, dnro 563/04.03.00/2020.

 

- Ypäjän kunnanvaltuusto on kokouksessa 17.12.2020 kunnan puolesta hyväksynyt Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportin, dnro 624/00.01.03.00/2020.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 5.1.2021 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikki toimialueensa kuntien alueella sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset  11.1. - 31.1.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen 5.1.2021 pöytäkirja.

 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tiedote 12.1.2021 organisaatiorakenteen uudistuksesta 1.1.2021 alkaen niin, että työntekijät työskentelevät itseohjautuvissa tiimeissä.

 

 - jätelautakunnan kokouksen 17.12.2020 pöytäkirja

 

- sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 15.12.2020 pöytäkirja

 

 - johtoryhmän kokouksen 7.12.2020 muistio

 

- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokousten 17.12.2020 ja 8.1.2021 tilannekatsausmuistiot sekä kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

 

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 17.12.2020 - 13.1.2021.

(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

3. hyväksyy kaupungin tyytyvän markkinaoikeuden päätökseen ja muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.  

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa