Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  HAMK yhteistyösopimus

 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa tehtävä yhteistyösopimus

 

664/02.05.02/2020

 

KH 18.01.2021 § 10  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, nykyinen Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), ilmaisi vuonna 2014 halunsa olla mukana kehittämässä Forssan seudun biotalouteen ja ympäristöteknologiaan perustuvaa järkivihreää elinkeinosstrategiaa. HAMK oli sitä ennen sijoittanut alueelle alan huippuosaajan. HAMK esitti kaupungille ja Forssan seudun kehittämiskeskus Oy:lle, nykyinen Forssan yrityskehitys Oy (FYK), yhteistä panostusta alueen tutkimustoiminnan vahvistamiseksi edelleen.

 

HAMK:n suunnitelmissa oli sijoittaa Forssaan uusi tutkijayliopettaja ja jakaa tästä syntyviä kustannuksia HAMK:n, kaupungin ja mahdollisesti seudun muiden kuntien kanssa. Tutkijayliopettajan tehtävänä olisi käynnistää alueen yritysten kanssa työelämää palvelevaa tutkimustoimintaa. Tutkijayliopettaja kokoaisi alueelle tutkimusryhmän ja hankkisi yhdessä alueen toimijoiden kanssa tutkimusrahoitusta. Ryhmän toimipaikkana olisi HAMK:n Forssan yksikköön tuleva HAMK:n biotalouden ja bioprosessiteknologin tutkimusyksikön laboratorio. Näin HAMK vahvistaisi kampustaan järkivihreänä osaamiskeskittymänä.

 

HAMK sijoitti 1.9.2014 alkaen Lou­nais-Hä­meen kampukselleen Forssaan tutkijayliopettajan. HAMK sopi kaupungin ja muiden seudun kuntien paitsi Ypäjän kunnan kans­sa kaupungin ja kuntien maksavan asukaslukujensa mu­kai­ses­sa suhteessa yhteensä puolet HAMK:lle sopimuksesta aiheutuvista kus­tan­nuk­sis­ta. Ensimmäinen sopimus päättyi vuoden 2017 elokuun lopussa. Sen jälkeen kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunnat tekivät HAMK:n kanssa asiasta uuden sopimuksen, joka jatkui vuoden 2020 elokuun loppuun.

 

Osapuolet ovat valmistelleet uutta sopimusta. Sopimuksen on tarkoitus alkaa vuoden 2021 maaliskuusta ja kestää vuoden 2024 helmikuun loppuun saakka. HAMK:n ja kaupungin edustajat ovat sopineet sopimusluonnokseen tehtävistä viimevaiheen tarkennuksista. Sopimusluonnos on tarkennuksineen liitteenä.

 

HAMK:lla on Forssan seudun aluekehityksessä merkittävä osuus. Sopimuksen uusi nimi on yhteistoimintasopimus. Sopimuksen tarkoitus on parantaa HAMK:n toimintaedellytyksiä seudulla ja lisätä Forssan seudun elinvoimaa. Tässä tarkoituksessa kaupunki ja kunnat ostavat sopimuskautena HAMK:lta tutkijayliopettajan koordinoimaa tutkimustyötä. Tutkimustyö palvelee Forssan seudun yritysten tarpeita ja edistää Forssan kaupungin ja seudun kuntien järkivihreän elinkeinostrategian toteutumista. Tutkijayliopettaja sovittaa näitä tutkimustyön eri puolia yhteen.

 

HAMK hakee rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja vie hankkeita käytäntöön. HAMK tekee yhteistyötä Forssan Yrityskehitys Oy:n ja seudun yritysten kanssa. Tavoite on saada vuosittain rahoitus vähintään kahteen elinvoimaa vahvistavaan hankkeeseen. Kukin hanke koskee vähintään yhtä sopijaosapuolta.  

Toiminta ja rahoitus parantavat seudun yritysten kilpailukykyä ja lisäävät yritysten kansainvälisyyttä.

 

HAMK:n vakinaista henkilökuntaa olevan tutkijayliopettajan sijoituspaikkana ovat HAMK:n Forssassa ja Mustialassa sijaitsevat kampukset. HAMK huolehtii siitä, että tutkijayliopettajan rinnalla työskentelee asiaa kulloinkin parhaiten edistävä ryhmä muita HAMK:n asiantuntijoita. Tutkijayliopettajan koordinoima asiantuntijatiimi edistää kansainvälisiä yhteistyöhankkeita ja kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottoa tutkimukseen. Näin pyritään lisäämään kansainvälisen rahoituksen kohdistumista seudulle.

 

Sopijapuolet ja Forssan Yrityskehitys Oy nimeävät edustajansa yhteistyöryhmään. Ne voivat kutsua ryhmään lisäksi harkitsemansa määrän seudun yrityksiä edustavia jäseniä.

 

Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraamaan sopimuksen toteutumista sekä ideoimaan toiminnan kehittämistä ja uudelleen suuntaamista, kuten mahdollisia uusia hankkeita yms. Tutkijayliopettaja kutsuu kokoukset koolle. Tutkijayliopettaja koordinoi yhteistyöryhmässä osaamista ja pyrkii tiiminsä kanssa lisäämään seudun yritysten osallistumista soveltavaan tutkimukseen.

 

Tutkijayliopettaja selostaa Forssan kaupunginhallitukselle sekä Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunnanhallituksille sopimuksen toteutumista ja saavutettuja tuloksia sekä tulevaisuuden näkymiä erikseen sovittavina aikoina mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

 

Kaupunki ja kunnat rahoittavat HAMK:n tutkijayliopettajan ja hänen koordinoimansa asiantuntijatiimin toimintaa Forssan seudun alueella. Rahoitus on 52.000 euroa (alv 0 %) vuodessa eli sopimusaikana yhteensä 156.000 euroa. Kaupunki ja kunnat jakavat kustannuksen asukasmääriensä suhteessa.

 

Ypäjän kunta ei ole ollut tätä aiempien so­pi­mu­sten osapuoli. Kaupungin esitetään pyytävän kuntaa ottaman uuteen sopimukseen myön­tei­sen kannan.

 

Kaupunki on varautunut osallistumaan sopimuksesta aiheutuviin kus­tan­nuk­siin. Forssan Yrityskehitys Oy:n on tarkoitus hoitaa kau­pun­gin osalta sopimuksen käytännön toimenpiteet.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan sopimuksen

2. pyytää Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kuntia sekä myös Ypäjän kuntaa hyväksymään liitteenä olevan sopimuksen, koska kaupunki pitää tärkeänä kaikkien seudun kuntien osallistumista kuntia yhteisesti hyödyttävään sopimukseen 

3. oikeuttaa kaupunginjohtajan kaupungin puolesta hyväksymään sopimukseen mahdolliset Ypäjän kunnan sopimusosapuoleksi tulon perusteella tehtävät muutokset

4. antaa sopimuksen seurannan ja muut sopimusta koskevat käytännön toimenpiteet Forssan Yrityskehitys Oy:lle hoidettaviksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.  

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa