Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.04.2020/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 06.04.2020 § 94  

    

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluontei-set asiat:

 

-          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta, esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnoista ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna 2020, dnro 13/02.05.01/2020

 

-          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta v. 2019 sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta, dnro 13/02.05.01/2020

 

-          Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 26.2.2020 Etsivä nuorisotyö -hankkeelle jatkoaikaa 31.10.2020 saakka, dnro 116/02.05.01/2018

 

-          Etelä-Suomen aluehallintoviraston ei myöntänyt 10.3.2020 valtionavustusta Kirjastoille; Kertojia ja kertomuksia Vorssasta -hankkeelle, ajalle 1.4.2020-31.12.2021, haettu valtionavustusta 23 250 euroa, dnro 323/02.05.01/2019.

 

-          Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 10.3.2020 valtion erityisavustuksen 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun vuonna 2020-2021. Myönnetty 52 606,00 euroa sisältäen kuntakohtaiset myöntösummat, dnro 129/02.05.01.00/2020.

 

-          Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.3.2020 ympäristölupaa koskevaan valitukseen; Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, dnro 97/11.01.00.00/2020.

 

-          Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.3.2020 Vieremänkosken vesivoimalaitoksen rakentamiselle asetetun määräajan pidentämisestä, dnro 101/11.01.01.00/2020.

 

-          Valtiovarainministeriön kirje 10.3.2020 digitaaliseen palvelutapaan siirtymisestä elinkeinotoimintaa harjoittavien viranomaisasioinnissa, dnro 115/00.01.02/2020

 

-          Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky hallituksen 17.3.2020 pöytäkirja. (Liitteineen CM kokousasiakirjat > linkit sähköisiin asiakirjoihin).

 

-          Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 18.3.2020 pöytäkirja.

 

-          Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan 19.3.2020 kokouksen pöytäkirja.

 

-          Valmiusjohtoryhmän päivittäisten Teams-kokousten kokous-muistiot ajalta 16.3. - 1.4.2020.
(CM - Pöytäkirjat - Valmiusjohtoryhmän muistiot).

 

-          Valmiusjohtoryhmän lähettämät kirjeet, ohjeet, tiedotteet ja mediatiedotteet 31.3.2020 asti (CM - Valmiusjohtoryhmän materiaalit).

 

Ilmoitusasioiden asiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kokousasiakirjat - KH 6.4.2020).

 

 Viranhaltijapäätösten päätösluettelot ajalta 5.3.- 1.4.2020 ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä
(CM - Viranhaltijapäätökset - vuosi 2020, käsittelijä Forssan kaupunki).

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätök­sissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsi­teltäviksi

 

3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Käsittely Jäsen Johanna Häggman palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn kuluessa.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa