Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.04.2020/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Forssa-asunnot Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

 

KH 06.04.2020 § 93  

183/00.01.00/2020  

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupungin omistaman Forssa-asunnot Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan neljästä seitsemään jäsentä. Nykyisin jäseniä on seitsemän. Nelijäsenisen hallituksen jäsenistä yksi ja tätä useampi jäsenisen hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asuk-kaiden nimeämistä ehdokkaista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talou-den ja liiketoiminnan asiantuntemus.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kunta-enemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tässä tapauksessa ei ole tällaisia erityisiä syitä.

 

Nykyisin yhtiön hallitukseen kuuluu viisi kaupungin nimeämää jäsen-tä ja kaksi asukkaiden nimeämistä ehdokkaista valittua jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on Janne Korsi. Muut kaupungin nimeämät jäsenet ovat Sami Kotiniemi, Kaija-Leena Niemi, Matti Uutela ja Sirke Wikström.

 

Kaupungin konserniohjeiden mukaan kaupunginjohtajalla ja talous-johtajalla on yhtiön hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. nimeää Forssa-asunnot Oy:n vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajan ja hänelle varaedustajan

2. nimeää viisi ehdokasta, jotka yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi

3. nimeää jäsenen, jonka puheenjohtajaksi valitsemiseen yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle ohjeen

4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastajaksi.

 

Käsittely Jäsen Johanna Häggman oli poissa kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus

1.nimesi yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi talousjohtajan

2. nimesi Janne Korsin, Sami Kotiniemen, Kaija-Leena Niemen, Matti Uutelan ja Sirke Wikströmin hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdokkaiksi

3. nimesi Janne Korsin jäseneksi, jonka puheenjohtajaksi valitsemi-seen yhtiökokous antaa hallitukselle ohjeen

4. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen valita kaupungin tilintarkas-tusyhteisö yhtiön tilintarkastajaksi.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa