Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.04.2020/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vuoden 2019 tilinpäätös

 

KH 06.04.2020 § 91  

159/02.02.02/2020  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi. Tilikauden tulos tarkoittaa tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimellisesti tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden ylijäämätilille.

 

Kaupungin vuoden 2019 toimintakulut olivat 114,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 18,3 miljoonaa euroa. Verotulot olivat 60,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 0,8 %. Valtionosuuksia kertyi 40,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 2,2 %.  Toimintakate oli -95,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 1,6 %. Vuosikate oli 5,5 miljoonaa euroa eli 327 euroa /asukas.

 

Tilikauden tulos oli - 0,6 miljoonaa euroa ja alijäämä - 0,5 miljoonaa euroa.

 

Vuonna 2019 kaupungin investointimenot olivat 6,2 miljoonaa euroa. Lainamäärä ilman konsernitilin saldoja oli 32,4 miljoonaa euroa eli 1.920 euroa/ asukas.

 

Konsernin lainakanta oli  69 miljoonaa euroa eli 4.081 euroa/asukas.

 

Kaupunkia koskeva vuoden 2019 tilinpäätös on erillisliitteenä.

Tilinpäätöksestä laaditaan erillinen mediatiedote. (LJ)

 

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 03 4141 5210, leena. jarvenpaa(at)forssa.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston päättävän seuraavaa:

1. Valtuusto hyväksyy, että tilikauden tulos - 562.648,94 euroa käsitellään kaupungin ja liikelaitoksen erilliskirjanpidossa seuraavasti:

Tuloutetaan kaupungin tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 70.522,23 euroa ja tuloutetaan Forssan vesihuoltoliikelaitoksen tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 23.033,29 euroa.

Tilikauden alijäämä 469.093,40 euroa kirjataan siten, että Forssan vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämään kirjataan 70.744,42 euroa ja kaupungin tilikauden alijäämään 539.837,82  euroa.

2. Samalla valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion määrärahojen ylitykset tilinpäätöskirjan Talousarvion toteutuminen -kohdassa esitetyn mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ennen sen tuloa valtuuston käsiteltäväksi.

 

Käsittely Jäsen Tapio Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan eikä ottanut päätöksentekijänä kantaa menneen tilikauden viran-hoitoonsa. Varajäsen Jaakko Mäki osallistui hänen tilallaan kokouk-seen. Talousjohtaja Leena Järvenpää ja sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa