Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.03.2020/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kokouksen järjestäytyminen

 

KH 30.03.2020 § 81  

    

 

 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

 Tämä kaupunginhallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön määräyksen ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

 

 Kaupunginhallitus on päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

 

 Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenen­sä kokoukseen. Tämän kutsun hoitamisen voi antaa myös kaupungin keskushallinnon hallintopalvelujen tehtäväksi.

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jouko Haonperä ja Tarja Rajahalme-Tahvanainen (varalla Ilkka Joenpalo ja Minna Penttilä).

 

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 2.4.2020.

 

 Asioiden käsittelyjärjestys

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Käsittely Kaupunginjohtaja poisti esityslistalta 84. §:ssä olleen valtioneuvos-ton linjausten johdosta tehtäviä henkilöstötoimenpiteitä koskeneen asian.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

 

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Haonperän ja Tarja Rajahalme-Tahvanaisen (varalle Ilkka Joenpalon ja Minna Penttilän) sekä

 

käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, päätti pitää kokouksen sähköisenä kokouksena, valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Haonperän ja Tarja Rajahalme-Tahvanaisen, päätti jättää esityslistalta poistetun asian käsittelemättä sekä käsitellä 83 §:n jälkeen 88 §:n ja sen jälkeen muut asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa