Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 344

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2020 työhyvinvointikyselyn tulokset

 

461/01.00.02/2020

 

 

 

 

 

YTR 07.12.2020 § 64 

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Forssan kaupungin henkilöstö on vastannut Kuntien eläkevakuutuksen Kevan maksuttomaan verkkopalveluna toteutettuun työhyvinvointikyselyyn.

 

Työhyvinvointikysely sisälsi:

 

 • sähköisen työhyvinvointikyselyn henkilöstölle
 • kyselyiden raportoinnin ja raporttien jakelun
 • laajan vertailuaineiston
 • mahdollisuuden seurantakyselyiden tekoon
 • ohje- ja tukimateriaalin

 

Yleistä kyselystä:

 

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 05.10.2020 - 30.10.2020 välisenä aikana.

 

Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi yhteensä 205 työntekijää 539:stä.

 

Kyselyn vastausprosentti oli noin 38 %. Kysely on toteutettu Kevan tarjoamalla verkkotyökalulla.

 

Vastanneiden määrä / osallistujamäärä toimialoittain:

 

 • Keskushallinto (22/34)
 • Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut (149/432)
 • Tekninen ja ympäristötoimiala (34/73

 

Raportointia ei ole tehty mikäli vastaajia on vähemmän kuin 5. Kyselyssä on pääosin käytetty viisiluokkaista vastausasteikkoa, jossa 1 = täysin erimieltä ... 5 = täysin samaa mieltä.

 

Verrokkeihin verrattuna hyvin on pärjätty seuraavissa asioissa:

 

 • organisaation strategiset linjaukset ohjaavat toimintaamme
 • voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin
 • olen innostunut työstäni
 • suosittelisitko nykyistä työpaikkaa tuttavillesi, kyllä 79 %, verrokit 76 %

 

 

Verrokkeihin verrattuna parantamisen varaa on seuraavissa asioissa:

 

 • perehdyttäminen työyhteisöissä
 • ristiriitojen käsittely ja ratkaiseminen työyhteisöissä
 • keskustelu työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista
 • palautteen antaminen
 • esimiehen toiminnan kokeminen puolueettomaksi ja oikeudenmukaiseksi
 • tietoisuus toimintatavoista työkykyongelmatilanteissa

 

Yksikkökohtaisten tulosten käsittely:

 

Toimialakohtaiset ja yksikkökohtaiset vastaukset lähetetään yksiköiden vetäjille, mikäli vastauksia on yksikössä vähintään viisi kappaletta. Alle 5 henkilön vastausten näkeminen on Kevan toimesta ohjelmallisesti estetty.

 

Ohjeena on käsitellä työyksikön vastauksia työyksikköpalaverissa ja miettiä niiden pohjalta työyhteisön kehittämiskohteita ja ilmoittaa niistä kirjallisesti esim. sähköpostilla yhteistoimintaryhmälle ja henkilöstöpäällikölle.

 

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat luvanneet tulla pyydettäessä mukaan työhteisön kehittämispalavereihin tukemaan kehittämistyötä. Yksiköiden vetäjille lähetetään myös Kevan opas nimeltä: "Kyselystä kehittämiseen työhteisössä".

 

Työhyvinvointikyselyn tulokset koko kaupunkitasolla ovat oheisaineistona.

 

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmä merkitsee työhyvinvointikyselyn 2020 koko kaupunkia koskevat tulokset tietoonsa. Yksikkökohtaiset vastaukset käsitellään työyksiköissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kehittämistoimenpiteistä raportoidaan yhteistoimintaryhmälle.

 

Käsittely: Henkilöstöpäällikkö selosti asiaa kokouksessa.

 

Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja. Keskusteltiin vastausprosentin pienuudesta ja siihen mahdollisista vaikuttaneista tekijöistä. Tulosten käsittelyprosessista toimialalla ja työyksiköissä ja sen tärkeydestä sekä tulosten ja mahdollisten toimenpiteiden aikataulutuksesta.

 

Päätös Yhteistoimintaryhmä hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

KH 21.12.2020 § 344  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Työhyvinvointikyselyn tuloksia käsitellään työyksiköissä ja mietiään hyvinvointia ylläpitäviä ja lisääviä kehittämistoimenpiteitä, joista raportoidaan yhteistoimintaryhmälle. Koko kaupunkia koskevat työhyvinvointikyselyn tulokset ovat oheisaineistona.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupunkia koskevat vuoden 2020  työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi ja toteaa työyksiköiden käsittelevän omia tuloksiaan työyhteisökokouksissa.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa