Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 339

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Marraskuun kuukausiraportti

 

197/02.02.01/2020

 

KH 21.12.2020 § 339  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuukausiraportti sisältää paitsi tuloslaskelman myös yksityiskohtaista ja visuaalista tietoa talousarvion toteutumisesta, henkilöstöstä ja työllisyys- ja väestötiedoista. Mukana on elinvoimakatsaus, jossa on lisätietoa elinvoiman indikaattorien kehityksestä.

  

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin talouden kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan talouden kehittymistä kuukausittain. Samalla lautakuntien tulee dokumentoida paitsi taloustilanne myös toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai ryhdytään tarpeen mukaan talousarviossa pysymiseksi.

  

Lyhyt osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tiedot tavoitteiden ja toteutumisesta. Osavuosikatsaukset sisältävät ennusteet palvelualueittain koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on osa osavuosikatsauksia.

 

Toimintakulut olivat marraskuun loppuun mennessä 110,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,3 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat  18,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,7 %. Toimintakate oli

-92,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,6 %.

 

Henkilöstön määrä on edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna vähentynyt 16 henkilöllä, joista 11 on ollut määräaikaisia työntekijöitä. Henkilötyövuosina vähennys on noin 18 henkilötyövuotta (HTV1 18 ja HTV2 15).

 

Etätyössä oleminen vaikuttaa HTV 3 lukemaan, joka on 54,6. Etätyön tekemiseen asiakaspalvelu huomioiden ovat kannustaneet valtiovalta ja kaupunki niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

 

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat lisääntyneet edellisen vuoden marraskuun 10,2 kalenteripäivästä 12,4 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohden. Poissaolokalenteripäivien lisääntyminen näkyy erityisesti 4-7 (4,8%) ja 8-29 (8,6%) pituisten kalenteripäivien osalta. Lyhyimmissä (1-3 päivän) poissaoloissa on pienentymistä 7 %. Poissaoloprosentti on 3,4, kun se edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 2,9.

 

Marraskuun loppuun verotuloja oli kertynyt kaupungille  57,3 miljoonaa euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,7 %. Kunnallisverotuloja oli kertynyt 49,3 miljoonaa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan on 2,3 %. Koko maassa vastaava luku on 4,7 %. Yhteisöveroja oli kertynyt 3,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua on 8,7 %. Koko maassa kasvu on 4,3 %. Kiinteistöveroja oli kertynyt 4,3 miljoonaa euroa, mikä on -1 miljoonaa euroa eli  -18,8 % edellisvuotta vähemmän. Koko maassa vastaava luku on -15 %. 

 

Kiinteistöverojen osalta siirryttiin kuluvana vuonna ns. joustavaan verotuksen valmistumiseen. Tästä syystä osa kuluvan vuoden kiinteistöveroista siirtyy maksettavaksi vuonna  2021. Kuntaliiton arvio on, että noin 10 % kiinteistöverojen määrästä olisi siirtymässä ensi vuodelle. 10 % tarkoittaa Forssan kaupungille noin 0,5 miljoonaa euroa.Tämän toteutuminen nähdään  joulukuun tilityksessä.

 

Kaupungille oli kertynyt valtionosuuksia 42,5 miljoonaa euroa, mikä on 5,2 miljoonaa edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Prosentteina kasvua on 14,1 %. Tähän ovat mm. vaikuttaneet valtion lisätalousarvioissaan tänä vuonna kunnille koronatukena osoittamat lisävaltionosuudet. Yhteensä lisävaltionosuutta koronatukena  on kaupungille myönnetty kuluvalle vuodelle 4 miljoonaa euroa.

 

Kuluvan vuoden tulosennuste onkin tässä vaiheessa elokuun osavuosikatsauksessa ennustettua selvästi parempi. Tähän vaikuttavat poikkeukselliset valtion kuntien koronatukipaketit ja se, etteivät verotulot olekaan vähenemässä keväällä pelätysti. 

Valtuusto hyväksyi koronavaikutuksiin liittyvät muutokset talousarvioon kokouksessaan 14.12.2020.  

 

Kaupungin lainamäärä lokakuun lopussa oli 32,3  miljoonaa euroa eli noin 1.900 euroa/asukas. Heinäkuussa nostettiin Monikylä-investointiin kohdistuva 10 miljoonan euron laina. Vanhoja lainoja lyhennettiin tammi-marraskuussa 3,1 miljoonaa euroa. 8 miljoonan euron kuntatodistuksella nostettu lyhytaikainen luotto erääntyi marraskuussa  maksettavaksi, eikä sitä uusittu. Tästä syystä kaupungin lainasalkku  on tilapäisesti suojattuna joko kiinteällä korolla tai korkosuojauksilla  83 %:sesti, mikä ylittää asetetun tavoitetason.Tilanne normaalistuu ensi vuoden puolella.

 

Marraskuun kuukausiraportti on liitteenä.

 

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 050 564 0006, lee­na. jar­ven­paa(ät)fors­sa.fi

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee marraskuun kuukausiraportin tiedoksi.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa