Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 354

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kuntalaisten tiedonsaantioikeuden parantamista koskeva valtuustoaloite

 

654/00.01.02/2020

 

 

 

 

 

KV 14.12.2020 § 125 

 

 Valtuutettu Emmi Lintonen luki allekirjoittamansa kuntalaisten tiedonsaantioikeuden parantamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Maailmanlaajuisesti jopa 15 % ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita ja Suomessa yli 1,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee niihin lisää saavutettavuutta. Euroopan unioni sääti vuonna 2016 saavutettavuusdirektiivin (2016/2021), jonka siirtymäkausi päättyi syyskuussa 2020. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on, että jokainen voi käyttää digitaalisia palveluita toimintarajoitteista riippumatta. Direktiivi koskee kaikkia julkisia verkkopalveluita myös esim. kuntien ja valtion hallintoa. Kunnissa tämä tarkoittaa digitaalisten palvelujen lisäksi esimerkiksi sitä, että kunnanvaltuuston kokoukset täytyy tekstittää jälkikäteen.

 

Meidän on huolehdittava Forssassa siitä, että jokaisella kuntalaisella on yhdenvertaiset tiedonsaantioikeudet päätöksenteosta. Yhteisiin tavoitteisiin on sitouduttava myös Forssassa ja meillä tulee olla riittävät resurssit direktiivin toimeenpanoon. Direktiivin tarkoitus on nimenomaan parantaa kuntalaisten tiedonsaantioikeutta sekä erityisryhmien asemaa ja osallisuutta, ei vaikeuttaa sitä. Forssan valtuuston kokousvideoiden poistaminen 14 vuorokauden jälkeen ei ole direktiivin tavoitteiden mukaista. Saavutettavuus ja tiedonsaantioikeus poliittisista päätöksistä ovat olennainen osa demokratiaa.

 

Esitämme, että Forssan kaupunki huolehtii siitä, että kaikki Forssan kaupungin palvelut ovat saavutettavuusdirektiivin vaatimalla tasolla mahdollisimman pian."

 

Emmi Lintosen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Ritva Aho, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Jouni Mäkelä, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Matti Uutela, Pasi Vikman ja Janne Vuorenmaa.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 21.12.2020 § 354  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. 

Käsittely Kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muuttaman ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa