Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 352

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ilotulitteet korvaavaa valaisinlaitteistoa koskeva valtuustoaloite

 

117/00.01.02/2020

 

KH 21.12.2020 § 352  

  

  Valtuuston kokouksessa 24.2.2020 valtuutettu Janne Vuorenmaa luki seuraavan ilotulitteet korvaavaa va­lai­sin­lait­teis­toa koskeneen val­tuus­to­aloit­teen:

 

  "Forssan kaupungin tulisi siirtyä tulevina juhlakausina pysyvämpiin, ja ekologisesti kestävämpiin ratkaisun tarjotessaan kuntalaisille Uu­den­vuo­den ja muiden juhlapyhien aikana silmäniloja, tuollakin ra­hal­la joka taivaalle ammutaan.

  Forssa voisi ruveta satsaamaan vaikkapa valoshow laitteistoon.

 

  Säästetään luontoa, eläimien korvia, ja omia korvia ja mielentilaa hank­ki­mal­la kaupungille yhteiset valoheitin-, ja mahdollinen la­ser­lait­teis­to, joilla voidaan heijastaa kuvia, kuvioita, kuoseja, dioja, filmejä ja erilaisia valotehosteita. Meillä on keskusta-alueella monia suuria sei­­pin­to­ja, joihin voisi eri aihepiireittäin eri vuodenaikoina ky­sei­sel­lä tavalla tehdä visuaalista tilataidetta ja valoshowta halutuista ai­heis­ta. Esim. Linja-autoaseman ja Teatteritalon seinät, Kirkon sil­huet­ti, isot koulurakennukset, ja torin alue. Myös keinotekoisia re­von­tu­lia voisi taivaalle loihtia.

 

  Aiemmin ollessani Jouluvalo-toimikunnassa, aiheesta jo kes­kus­tel­tiin, ja silloisten tiukempien määrärahojen puuttuessa, hankintoja siir­ret­tiin. Nyt taas viime vuodenvaihteessa tuli kyselyjä aiheesta, ja ilo­tu­li­tuk­sen välttämättömyydestä, myös uudet kansalliset mää­räyk­set kiristävät ilotulitusten järjestämistä asiansa osaavien tahojen tuot­ta­mi­sek­si mm. turvallisuusseikkoihin vedoten.

  Vähempi myös silmä- ja räjähdehaavereita saattaisi poliklinikoilla ol­la, mikäli kyseistä metodia aletaan käyttämään laajemmaltikin, ja viih­de tarjoillaan turvallisesti.

  Myös lemmikkieläimiä joudutaan suojelemaan tarkemmin, kun ilo­tu­li­tus­ra­ket­tien ja pommien paukuttelu on huipussaan.

 

  Meillä on Wahren -keskuksella äänentoistolaitteistoa, joka on kau­pun­gin tapahtumissa käytössä, myös kyseinen valolaitteisto voi­tai­siin siirtää säilytettäväksi sen alaisuuteen, ja kaupungin tekninen vi­ras­to ja sivistyslautakunta ja Nuorten työpaja voisivat sitä ta­paus­koh­tai­ses­ti myös hoitaa, kun sitä haluttaisiin lainata tai vuokrata kau­pun­gin sisäisissä tapahtumissa, tai lähialueilla.

  Nykyisin laitteistot ovat hinnoiltaan tulleet alaspäin, ja kunnon va­lais­tus­lait­teis­toa voisi saada jo parin taivaalle ammutun illan hinnalla py­sy­vään käyttöön tulevillekin vuosille muutamalla tuhannella eurolla."

 

  Vuorenmaan lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Johanna Häggman, Eino Järvinen, Tomi Karls­son, Pia Kuparinen, Emmi Lintonen, Sami Mattila, Jouni Mä­ke­lä, Kaija-Leena Niemi, Pasi Vikman ja Tapio Virtanen sekä va­ra­val­tuu­te­tut Eero Hirvikoski ja Arja Mäkelä.

 

Kokouksessaan 26.2.2020 kaupunginhallitus antoi keskushallinnolle teh­­väk­si laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toi­men­pi­de-esi­tys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le käsiteltäväksi.

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtajan sihteeri, markkinointisihteeri

 

Keskushallinto on vuosittain tilannut paikallisilta alan yrittäjiltä uuden vuoden vaihtuessa toteutetun ilotulituksen, jonka kaupunki on kustantanut. Muulloin ilotulituksia ei ole tilattu eikä niille ole ollut tarvetta. Ilotulituksen hinta on ollut vuosittain 1.000 euroa arvonlisäveroineen. Kaupunki ei tilaa ilotulitusta enää vuoden 2021 vaihtuessa. Valtuustoaloitteessa hankittaviksi ehdotettujen valoshow-laitteistojen hankintahinta on selvitysten mukaan kymmenkertainen ilotulituksen hintaan verrattuna. Näin ollen ko. laitteistoa ei vähäisen käytön takia ole mielekästä hankkia, vaan tarpeen tullen kaupunki voisi tilata ko. valoshow-esityksiä niitä tuottavilta yrityksiltä. Esitysten vaatimia heijastuspintoja ei kuitenkaan ole käytettävissä nykyisellä tapahtumapaikalla eikä sen ympäristössä. Näillä näkymin kaupunki ei sen vuoksi ole suunnittelemassa vuoden vaihtuessa toteutettavia valoshow-esityksiäkään. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa