Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 347

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Henkilökunnan muistaminen poikkeuksellisena aikana

 

 

 

 

 

 

 

YTR 07.12.2020 § 63 

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Kaupungin henkilöstöä on suunniteltu muistettavan vaikean ja koronan hankaloittaman työvuoden johdosta. Koronarajoitusten vuoksi on jouduttu lisäksi perumaan mm. yhteisiä virkistyshetkiä kuten henkilöstöjuhla, yhteinen teatterinäytös ja pikkujoulut.

 

Yhtenä muistamisvaihtoehtona on esitetty palkallisen vapaapäivän antamista henkilöstölle. Kaupunginjohtaja vie asian kaupunginhallitukselle keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Toimialat selvittävät järjestelyn toteuttamista ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

 

Johtoryhmän keskustelun perusteella muistamistavaksi ehdotetaan palkallisen vapaapäivän myöntämistä 1.1. - 31.12.2020 välisenä aikana kaupunkiin yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa (työsopimus voimassa 1.1.-31.12.2020) olevalle henkilöstölle. Vuosiloman ja palvelussuhteen kesäkeskeytyksen lisäksi enintään 60 päivän palkaton tai palkallinen poissaolo sallitaan.

 

Palkka myönnetyn vapaapäivän ajalta maksetaan sen suuruisena kuin se ko. poissaolopäivän työvuoron mukaisten työtuntien mukaan muutoinkin olisi tullut maksettavaksi, jos työntekijä olisi ollut työssä.

 

Palkallisen vapaapäivän pitämisen ajankohdasta on sovittava esimiehen kanssa. Palkallinen poissaolo merkitään Populukseen koodilla "83 Virkavapaus/työloma palkallinen". Vapaapäivä on pidettävä viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmä merkitsee henkilökunnan muistamista koskevan menettelytavan tietoonsa saatetuksi.

 

Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo selosti asiaa kokouksessa. Asia valmistellaan kaupunginhallituksen 21.12.2020 käsiteltäväksi.

 

Asian orgaisointiin tullaan kiinnittämään huomiota mm. koulu- ja varhaiskasvatuksen palvelualueilla siten, että vapaapäivän pitäminen kuormittaa mahdollisimman vähän muita työpaikan työntekijöitä.

 

Päätös Yhteistoimintaryhmä merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.

 

 

 

 

KH 21.12.2020 § 347  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Yhteistoimintaryhmä ja kaupungin johtoryhmä ehdottavat palkallisen vapaapäivän myöntämistä kaupungin henkilöstölle koronan hankaloittaman työvuoden takia.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin muistavan henkilöstöään vaikean ja koronaviruksen hankaloittaman työvuoden johdosta yhteistoimintaryhmän edellä esittämän mukaisesti.

 

Käsittely Jäsen Ilkka Joenpalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa klo 19.37.

 

 Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Kaisa Lepola ehdotti, että kaupunginhallitus kaupunginjohtajan ehdotuksen hyväksymisen lisäksi esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle saman periaatteen noudattamista kuntayhtymän henkilöstön muistamisessa. Jäsenet Matti Uutela ja Tapio Virtanen kannattivat ehdotusta. Tämän jälkeen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa olevat jäsenet Johanna Häggman ja Tarja Rajahalme-Tahvanainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Kaupunginhallituksen ratkaisusta saattaisi olla heille odotettavissa erityistä hyötyä. Molemmat olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Johanna Häggman poistui kokouksesta kokonaan. Varajäsenet Sirkka-Liisa Anttila ja Kirsi Laine-Mäki saapuivat Häggmanin ja Rajahalme-Tahvanaisen  tilalle kokoukseen. Keskustelun jatkuessa jäsen Jouko Haonperä ehdotti kaupunginhallituksen palauttavan asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia tuotaisiin päätöksentekoon vasta koronapandemian päätyttyä ja pandemian kokonaisvaikutusten tultua tietoon. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun kaupunginhallitus piti tauon klo 20.03 - 20.10.

 

 Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen joutuvan äänestämään kaupunginjohtajan, puheenjohtajan ja jäsen Jouko Haonperän ehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.   

  

Puheenjohtajan esityksestä äänes­tykset päätettiin toimit­taa nimenhuutoäänestyksinä siten, että ensin äänestetään puheenjohtajan ja Haonperän ehdotusten välillä ja että sen jälkeen tässä äänes­tyksessä voittanut ehdotus asetetaan kaupunginjohtajan ehdotusta vastaan.

Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja Kaisa Lepolan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Matti Uutela ja Tapio Virtanen sekä varajäsenet Kirsi Laine-Mäki ja Sami Mattila. Jäsen Jouko Haonperän ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Jaana Lähteenkorva, Timo Norri ja Minna Penttilä sekä varajäsen Sirkka-Liisa Anttila. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5 - 5 hänen äänensä ratkaistessa hyväksyneen hänen ehdotuksensa.

Toisessa äänestyksessä puheenjohtaja Kaisa Lepolan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Matti Uutela ja Tapio Virtanen sekä varajäsenet Sirkka-Liisa Anttila, Kirsi Laine-Mäki ja Sami Mattila. Kukaan ei ollut kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla. Jäsenet Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Timo Norri, ja Minna Penttilä pidättyivät äänestyksestä. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 - 0 hyväksyneen hänen ehdotuksensa.   

 

Päätös  Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin muistavan henkilöstöään vaikean ja koronaviruksen hankaloittaman työvuoden johdosta yhteistoimintaryhmän edellä esittämän mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, että se noudattaa samaa periaatetta henkilöstönsä muistamisessa.

Valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino ja kaupunginhallituksen varajäsen Kirsi Laine-Mäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa