Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 328

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Perhepäivähoitajan toimen täyttölupa

 

 

 

KH 07.12.2020 § 328  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö hakevat täyttölupaa kotona työskentelevän perhepäivähoitajan toimen (vakanssi 2214) vakinaista täyttämistä varten. Rekrytointitavaksi esitetään sisäistä hakumenettelyä.

 

Varhaiskasvatuspäällikkö kertoo asiasta seuraavaa:

 

"Lasten syntyvyys on viime vuosina vähentynyt koko Suomessa. Samaan aikaan syntyneiden lasten määrän laskiessa alle kouluikäisten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on kuitenkin Forssassa kasvanut. Tällä hetkellä osallistumisprosentit ovat alla olevan taulukon mukaisia. Koska lakisääteiseen henkilöstömäärään vaikuttaa varhaiskasvatuksessa sekä lasten määrä että ikä (alle 3-vuotiaiden lasten kanssa työskentelemään tarvitaan enemmän henkilöstöä, kuin yli 3-vuotiaiden)  työntekijätarve ei ole vielä Forssassa oleellisesti vähentynyt syntyvyyden laskun seurauksena.

 

Varhaiskasvatuksen palvelualueen rekrytointeja suunnitellaan huomioiden Forssassa asuvien alle kouluikäisten määrä, lasten syntyvyys, edellä mainitut osallistumisprosentit, henkilöstön tuleva eläköityminen ja valmistautuminen varhaiskasvatuslain mukaisen vuoden 2030 voimaan tuleva henkilöstön rakennetta koskeva varhaiskasvatuslain muutos.

 

Varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan Forssassa tällä hetkellä sekä päiväkotihoitona että perhepäivähoitajien kotona toteutuvana perhepäivähoitona. Tavoitteena on, että molemmat hoitomuodot ovat huoltajien valittavissa myös tulevina vuosina.

 

Koska perhepäivähoitajien rekrytointi on jo pidemmän aikaa ollut verrattain haastavaa, on toimintamallina ollut, että haastatteluissa ja hoitajan kodin eli varhaiskasvatusympäristön tarkastuksissa potentiaalisiksi osoittautuneet, motivoituneet kelpoisuutta vailla olevat hoitajaehdokkaat on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin ja heidän hakeuduttuaan alan koulutukseen ja suoritettuaan perhepäivähoitajan kelpoisuuteen tarvittavan tutkinnon, heille on annettu mahdollisuus hakeutua kaupungin perhepäivähoitajaksi.

 

Tällä hetkellä Forssan kaupunkiin on työsuhteessa 16 perhepäivähoitajaa, joista 13:lla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Kaksi määräaikaisiin työsopimuksiin palkatuista työntekijöistä aloitti kelpoisuuden takaavat opinnot työsopimuksen solmimisen jälkeen ja kesällä 2020 toinen heistä on saanut valmiiksi perhepäivähoitajan ammattitutkinnon.

 

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle haetaan täyttölupaa kotona työskentelevän perhepäivähoitajan vakinaista rekrytointia varten 1.2.2021 alkaen. Rekrytointi suoritetaan kaupungin sisäisenä hakuna. Rekrytointi ei aiheuta muutoksia nykyisiin palkkavarauksiin."

 

Sisäinen hakumenettely mahdollistaa tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävien määräaikaisina työntekijöinä työskentelevien hakeutumisen avoinna olevaan tehtävään. Samalla toteutetaan työsopimuslain 2 luvun 6 §:n säännöstä, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää kotona työskentelevän perhepäivähoitajan työsuhteinen toimi (vakanssi 2214) 1.2.2021 alkaen sisäistä hakumenettelyä käyttäen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa