Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 327

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kiinteistötyöntekijöiden liukuva työaika

 

 

 

KH 07.12.2020 § 327  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Uuden selainpohjaisen sähköisen Nepton- työajanseuranta-järjestelmän käyttöönoton myötä liukuvaa työaikaa on mahdollista soveltaa merkittävästi nykyistä useampaan kaupungin työntekijään. Liukuva työaika voi koskea myös yleistyöajassa olevia työntekijöitä soveltuvin osin, kuten kiinteistötyöntekijöitä.

 

Työaikamerkintöjä voi Neptonin avulla tehdä älypuhelinta, tablettia ja kannettavaa tai pöytätietokonetta käyttäen. Myös kiinteän leimauspäätteen käyttö on mahdollista esim. kaupungintalon ala-aulassa tai työvalmennuskeskus Aktiivissa ja kaupungin varikolla.

 

Liukuva työaika tarkoittaa säännöllisen työajan järjestämistä siten, että työntekijä voi kiinteän työajan ulkopuolella annetuissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan (kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 31 §:n 1 mom.)

 

Työnantaja voi ottaa käyttöön toiminnan kannalta tarkoituksen-mukaisen liukuvan työajan järjestelmän tässä pykälässä määrätyin ehdoin ja rajoituksin työaikaluvun 7 §:n mukaisessa yleistyöajassa ja 8 §:n mukaisessa toimistotyöajassa. Työnantaja voi myös lakkauttaa järjestelmän kokonaan tai osittain (KVTES 31 § 2 mom.)

 

Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tarvittaessa yksittäistapauksessa päättää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava työssä tiettynä esimerkiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana (KVTES 32 § 1 mom. soveltamisohje)

 

Liukuma-aika ja kiinteä työaika yhdessä voivat muodostaa enintään 12 tunnin pituisen ajanjakson ruokatauko mukaan lukien. Kiinteän työajan on oltava vähintään viisi tuntia, jollei työnantaja toisin päätä.

 

Ehdotuksen mukaan yleistyöajassa olevien (38 h 15 min/vko) kiinteistötyöntekijöiden aamuliukuma on klo 6 - 8 ja iltaliukuma klo 15 - 17. Päivällä on tunnin pituinen ruokatauko. Kiinteä työaika on klo 8 - 15.

 

Henkilöstöpalveluyksikkö vastaa liukuvan työajan tulkintaan liittyvistä asioista ja työajan seurantajärjestelmän pääkäyttäjätehtävistä Forssan kaupungilla.

 

Plus-liukumaa on oikeus muuttaa kokonaisiksi vapaapäiviksi, jos se työyksikön toiminnan kannalta on mahdollista.

 

 

Liukuvan työajan ohje kiinteistötyöntekijöiden osalta käsitellään 7.12.2020 myös yhteistoimintaryhmssä. Yhteistoimintaryhmän mahdolliset kannanotot tuodaan kaupunginhallituksen kokoukseen tiedoksi.

 

Työntekijä voi ilmoittaa jättäytyvänsä järjestelmän ulkopuolelle. Tällöin hänelle määrätään kiinteä työaika jokaiselle viikonpäivälle maanantaista perjantaihin ilman liukuma mahdollisuutta siten, että viikkotyöaika 38 tuntia 15 minuuttia täyttyy.

 

Kiinteistötyöntekijöiden liukuvan työajan käytön ohje kokonaisuudessaan on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistötyöntekijöiden liukuvan työajan käytön periaatteet noudatettavaksi liitteenä olevan ohjeen mukaisina.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa