Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 326

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vesihuoltoliikelaitoksen toimien viroiksi muuttamisia

 

464/01.01.00/2020

 

 

 

 

 

VESIHLJK 24.09.2020 § 45 

 

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

 

Forssan vesihuoltojohtajan virka on vesihuoltoliikelaitoksen ainoa tehtävä, jota hoidetaan virkavastuulla. Vesihuoltojohtaja on tähän saakka tehnyt mm. vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijan päätöstä edellyttävät hankinnat ja päättänyt vahingonkorvauksista valtuuksiensa rajoissa.  Vesihuoltojohtaja toimii esittelijänä johtokunnan kokouksissa.

 

Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on vesihuoltoliikelaitoksen seuraavat toimet tarpeen muuttaa viroiksi:

 

Asiakaspalvelupäällikkö  (vakanssi nro. 8025)

Käyttöpäällikkö  (vakanssi nro. 8003)

Työpäällikkö  (vakanssi nro. 8020)

 

Edellämainituissa viroissa noudatetaan toimistotyöaikaa.

 

Asiakaspalvelupäällikölle on tarpeen päättää valtuudesta myöntää vahingonkorvauksia 2 000 euroon saakka. Vesihuoltojohtajalle on perusteltua päättää nostaa valtuus vahingonkorvauksen myöntämisestä 10 000 euroon saakka.

 

Asiakaspalvelupäälliköllä, käyttöpäälliköllä ja työpäälliköllä tulee olla valtuus solmia johtokunnan vahvistamien ehtojen ja taksojen mukaisia vesihuollon liittymis- ja käyttösopimuksia vesihuollon vahvistetulla toiminta-alueella.

 

Asiakaspalvelupäälliköllä, käyttöpäälliköllä ja työpäälliköllä on hyvä olla oikeus tehdä hankintaohjeen mukaisia hankintoja 30 000 euroon saakka.

 

Käyttöpäälliköllä tulee olla valtuus toimia vesihuoltojohtajan sijaisena vesihuoltojohtajalle vahvistetuin valtuuksin ja oikeuksin. Käyttöpäälliköllä tulee olla valtuus toimia esittelijänä vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksissa vesihuoltojohtajan ollessa estyneenä tai poissa.

 

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

 

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se;

1. perustaa vesihuoltoliikelaitokselle asiakaspalvelupäällikön, käyttöpäällikön ja työpäällikön virat

2. siirtää tehtäviä nykyisin hoitavat henkilöt perustettaviin virkoihin  

3. muuttaa kaupungin sääntöjä, ohjeita ja toimivaltuuksia muilta osin vastaamaan esityksessä kerrottua.

 

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

KH 07.12.2020 § 326  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 Hallintosäännön 38 §:n nojalla kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan virkaa lukuun ottamatta vakinaisen viran ja toimen (vakanssin) perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virka- ja työnimikkeen muuttamisesta. Hallintosäännön 40 §:n mukaan kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. Ellei toisin ole säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää erityisistä kelpoisuusvaatimuksista muun vaikinaisen henkilöstön osalta.

 

 Kaupunginhallitus on tätä ennen vahvistanut asiakaspalvelupäällikön ja käyttöpäällikön toimien kelpoisuusvaatimukset muttei työpäällikön toimen kelpoisuusvaatimusta. Vahvistetut kelpoisuusvaatimukset säilyvät muutoksessa ennallaan. Työpäällikön viran nyt vahvistettavan kelpoisuusvaatimuksen ehdotetaan tulevan voimaan, kun virka tulee seuraavan kerran avoimeksi. Toimia nykyisin hoitavat työntekijät ehdotetaan siirrettävän perustettaviin virkoihin. 

 

Vesihuoltoliikelaitoksen kokouksen 24.9.2020 pöytäkirjassa tarkoitetut viranhaltijoiden oikeudet myöntää vahingonkorvauksia ja tehdä hankintoja sisällytetään valtuuston kaupunginhallitukselle, lautakunnille, johtokunnalle ja viranhaltijoille vahvistamiin toimivaltuuksiin. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää viranhaltijoiden muista tarvittavista oikeuksista.

  

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. perustaa asiakaspalvelupäällikön viran, jonka kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen insinöörin tutkinto ja riittävä kokemus vesihuoltoalalta ja jonka ensimmäinen sijoituspaikka on vesihuoltoliikelaitos

2. siirtää asiakaspalvelupäällikön tointa nykyisin hoitavan työntekijän asiakaspalvelupäällikön virkaan ja lakkauttaa asiakaspalvelupäällikön toimen

3. perustaa käyttöpäällikön viran, jonka kelpoisuusvaatimus on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä riittävä kokemus vesi- ja/tai jätevesiprosesseista ja jonka ensimmäinen sijoituspaikka on vesihuoltoliikelaitos

4. siirtää käyttöpäällikön tointa nykyisin hoitavan työntekijän käyttöpäällikön virkaan ja lakkauttaa käyttöpäällikön toimen

5. perustaa työpäällikön viran, jonka kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen insinöörin tutkinto ja riittävä kokemus vesihuoltoalalta ja jonka ensimmäinen sijoituspaikka on vesihuoltoliikelaitos

6. siirtää työpäällikön tointa nykyisin hoitavan työntekijän työpäällikön virkaan ja lakkauttaa työpäällikön toimen

7. määrää päätöksensä tulemaan työpäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen osalta voimaan siinä vaiheessa, kun työpäällikön virka tulee seuraavan kerran avoimeksi.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa