Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 334

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Yhdyskuntalautakunnan jäsenen ja puheenjohtajuuden vaihdos

 

634/00.00.01/2020

 

KH 07.12.2020 § 334  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Valtuusto on valinnut Jarkko Männistön yhdyskuntalautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Männistö on pyytänyt ajankäytöllisistä syistä eroa lautakunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä.

 

Yhdyskuntalautakunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Männistö Jarkko   puheenjohtaja

Haonperä Jouko   henk.koht. varajäsen

 

Koskenoja Antero  varapuheenjohtaja

Tuomisto Jorma   henk.koht. varajäsen

 

Ilvonen Sirkka-Liisa  jäsen

Haippo Mervi   henk.koht. varajäsen

 

Lahtinen Aila  jäsen

Hiukkanen Vesa   henk.koht. varajäsen

 

Kallionpää Päivi   jäsen

Kantee Jaana   henk.koht. varajäsen

 

Hirvikoski Eero   jäsen

Känkänen Eki-Eemeli  henk.koht. varajäsen

 

Vuorenmaa Janne  jäsen

Ruisvaara Klaus   henk.koht. varajäsen

 

Karlsson Tomi   jäsen

Aaltonen Timo   henk.koht. varajäsen

 

Niemi Kaija-Leena jäsen

Lahtinen Maaret   henk.koht. varajäsen

 

Aho Ritva   jäsen

Penttilä Mari   henk.koht. varajäsen

 

Honkala Päivi  jäsen

von Hertzen Irja   henk.koht. varajäsen

 

Kranni Maija   jäsen

Koskimies Keijo   henk.koht. varajäsen

 

Murtolahti Pekka  jäsen

Rämö Sari   henk.koht. varajäsen

Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luottamustoimeen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta on Forssan kaupunki ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä kuntalain 73 §:n 2 momentissa säädetään.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kaupunki ei ole.

 

Kuntalain 72 §:n mukaan kaupunginvaltuustoon ei ole vaalikelpoinen

 

1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

 

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

 

3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

 

4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Kuntalain 31 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

Valtuustoa lukuun ottamatta kunnallisissa toimielimissä tulee naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Tasa-arvolain säännösten nojalla Jarkko Männistön tilalle uudeksi jäseneksi tulee valita mies.

 

Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. myöntää Jarkko Männistölle eron yhdyskuntalautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä

2. valitsee Jarkko Männistön tilalle yhdyskuntalautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

3. valitsee yhdyskuntalautakuntaan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa