Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 330

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Liukuesteiden hankkiminen 65 vuotta täyttäneille forssalaisille

 

503/02.08.00/2020

 

 

 

 

 

 

KV 05.10.2020 § 85 

 

Valtuutettu Tapio Virtanen luki allekirjoittamansa liukuesteiden 70 vuotta täyttäneille kaupunkilaisille hankkimista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Forssan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Forssan kaupunki kustantaa kaikille forssalaisille, jotka ovat täyttäneet vuoden 2020 loppuun mennessä seitsemänkymmentä vuotta, nk. liukuesteet, jotka ovat sijoitettavissa jalkineisiin. Ja että tästä tulisi kaupungissamme vuosittain jatkuva ikäluokittain toimiva käytäntö."

 

Tapio Virtasen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Suvi Aaltonen, Sirkka-Liisa Ilvonen, Jaakko Mäki ja Manu Mäkinen sekä varavaltuutettu Antero Koskenoja.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 12.10.2020 § 244 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa johtoryhmälle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

 

KH 07.12.2020 § 330  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Keskushallinto on pyytänyt paikallisilta yrityksiltä tarjouksia kenkiin sijoitettavien liukuesteiden hankinnasta forssalaisille ikäihmisille. Saatujen tarjousten perusteella liukuesteiden hankintapaikaksi valittiin Yhtiönkadun varrella Kutomon kauppakeskuksessa sijaitseva Forssan Intersport.

Liukuestein pyritään estämään talvikauden liukkaudesta aiheutuvia forssalaisten seniori-ikäisten kaatumisia ja kaatumisista aiheutuneita terveydellisiä ja taloudellisia haittoja.

 

Vähintään 65-vuotialla forssalaisilla on mahdollisuus hakea ilmaiset liukuesteet Forssan Intersportista vuoden 2021 tammikuun loppuun mennessä. Henkilökortti, Kela-kortti, ajokortti tai passi käyvät senioriteetin todistamiseen.

 

Seuraavien vuosien menettelystä päätetään erikseen. 

 

Valtuuston kokouksessa 27.3.2017 (14 §) Jouni Mäkelä ym. tekivät  valtuustoaloitteen, joka koski liukuesteiden hankkimista kaikille yli 65-vuotiaille forssalaisille. Kokouksessa 3.4.2017 (101 §) kaupunginhallitus siirsi valtuustoaloitteessa tarkoitetun asian Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle käsiteltäväksi sekä suositti kuntayhtymälle liukuesteiden hankkimista kaikille yli 65-vuotiaille forssalaisille ja muiden jäsenkuntien asukkaille sen estämättä, että kuntayhtymän talousarvioon varattu määräraha ylittyisi. Kokouksessa 9.12.2019 (81 §) valtuusto merkitsi kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Tämän jälkeen hyvinvointikuntayhtymä ilmoitti, ettei se ryhdy hankkimaan liukuesteitä vaan että tämä asia kuuluu jäsenkunnille. Näin ollen asia ei tuolloin edennyt kaupungin tarkoittamin tavoin tavoin.

  

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kenkiin sijoitettavien liukuesteiden hankinnan forssalaisille seniorikansalaisille edellä esitetyn mukaisesti

2. ehdottaa valtuuston merkitsevän kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi ja toteavan Tapio Virtasen ym:n valtuustoaloiteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa