Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 294

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 16.11.2020 § 294  

  

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

-          Tammelan kunnanhallituksen päätös 29.10.2020 § 254 Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistumisesta, dnro 258/00.04.00/2020.

 

-          Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.11.2020 varhaiskasvatuksen valvontaohjelman toteuttaminen koskien Forssan kaupungin järjestämää varhaiskasvatusta päiväkoti Augustassa ja Taikatuulen päiväkodissa. Päätöksessä aluehallintovirasto toteaa, että Forssan kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus pyydetyssä päiväkodissa on ollut tarkasteluajankohtana varhaiskasvatuslain mukainen, dnro 568/00.01.03.02/2020

 

-          Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.11.2020 avustuksen myöntämisestä liikenteen palveluihin. Avustusta myönnetty yhteensä 67 620,00 euroa vuoden 2020 - 2021 kustannuksiin, dnro 566/02.05.01.00/2020.

 

-          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 26.10.2020 museoiden henkilötyövuosista ja yksikköhinnoista sekä valtakunnallisten vastuumuseoiden valtionosuuden harkinnanvaraisesta korotuksesta vuonna 2021, dnro 235/02.05.01.00/2020.

 

-          valmiusjohtoryhmän tilannekatsausmuistiot 30.10.2020 ja 6.11.2020

 

-          johtoryhmän 20. kokouksen 30.10.2020 muistio

 

-          vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 5.11.2020 pöytäkirja

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

 

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 5.11 - 11.11.2020.

(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa