Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 292

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Monitoimikeskuksen putkiurakkaa koskeva Loimaan HT-Asennus Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

 

344/10.03.02.00/2020

 

KH 16.11.2020 § 292  

  

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 12.10.2020 (239 §) monitoimikeskuksen urakoitsijavalinnoista kokonaistaloudellisesti edullisimpien urakkatarjousten pohjalta. Päätös annettiin tiedoksi kaikille tarjouskilpailuihin osallistuneille tarjoajille 13.10.2020.

 

Monitoimikeskuksen putkiurakan tarjouskilpailuun osallistunut Loimaan HT-Asennus Oy (edustajanaan Henri Torikka) on tehnyt päätöksestä putkiurakan osalta valituksen markkinaoikeuteen 26.10.2020 ja toimittanut kaupungille samana päivänä hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa.

 

Loimaan HT-Asennus Oy esitti tarjouksessaan referenssikohteina kaksi päiväkotikohdetta. Tarjousvertailussa yhtiölle annettiin viisi lisäpistettä yhdestä päiväkotikohteesta. Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Loimaan HT-Asennus Oy vaatii referenssikohteiden pisteytyksen oikaisua siten, että molemmista yhtiön esittämistä päiväkotikohteista annetaan viisi lisäpistettä ja että Loimaan HT-Asennus Oy julistetaan monitoimikeskuksen putkiurakkakilpailun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäjäksi ja samalla kilpailun voittajaksi.

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö pyysi Loimaan HT-Asennus Oy:tä lisäkirjeellä 26.10.2020 tarkentamaan tarjoustaan kohteeseen nimettävän työnjohtajan ja henkilöstöresurssien osalta taatakseen tasapuolisen kohtelun kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. Lisäselvitys toimitettiin hankintayksikölle 1.11.2020.

 

Hankintayksikkö pisteytti referenssikohteet tarjouspyynnön mukaisesti siten, että pisteytettäväksi esitetystä toteutetusta koulurakennuksesta laajuudeltaan yli 2 000 neliömetriä sai viisi pistettä ja toteutetusta päiväkotirakennuksesta laajuudeltaan yli 500 neliömetriä viisi pistettä. Vaihtoehtoisesti ehdokas sai esittää vaativuudeltaan merkittävämpiä rakennuskohteita pisteytettäväksi enintään kaksi kappaletta kuten terveydenhuollon uudis- ja saneerauskohteet. Referenssikohteiden maksimipisteet olivat 10 pistettä.

 

Hankintayksikkö on asiaa arvioituaan tullut siihen tulokseen, että tarjouspyynnössä referenssien pisteytystä koskeva ilmaisu on ollut tulkinnanvarainen. Hankintaoikaisuvaatimus tulee hyväksyä. Hankintapäätös 12.10.2020 on siksi virheellinen ja tulee putkiurakan osalta oikaista. Hankintalain 132 §:n mukaisesti hankintayksikkö voisi myös itse korjata virheellisin perustein syntyneen päätöksensä ilman asianosaisten suostumusta.

 

Kiinteistöpäällikkö selvittää asian yksityiskohtia kokouksessa.

 

Hankintaoikaisuvaatimus ja uudelleen laaditut tarjousten vertailuperusteet ovat nähtävillä kokouksessa. Ne otetaan liitteiksi pöytäkirjaan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy monitoimikeskuksen putkiurakan hankintapäätöstä koskevan Loimaan HT-Asennus Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen

2. kumoaa kokouksessa 12.10 2020 (239 §) tehdyn päätöksen putkiurakoitsijan valinnan osalta

3. valitsee monitoimikeskuksen putkiurakoitsijaksi uudelleen laadittujen ja liitteenä olevien tarjousten vertailuperusteiden nojalla kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Loimaan HT-Asennus Oy:n

4. toteaa urakkatarjouksen ja urakoitsijan valintaa koskevan hankintapäätöksen sitovan kaupunkia, kun hankintasopimus eli urakkasopimus on allekirjoitettu

5. lähettää tämän hankintaoikaisua koskevan päätöksensä markkinaoikeudelle tiedoksi ja pyytää markkinaoikeudelta lupaa päätöksen täytäntöönpanoon

6. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Käsittely Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä oli asiantuntijana läsnä kokouksessa selostamassa asiaa. Hän poistui kokouksesta selostuksensa jälkeen ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa