Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 300

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteemi

 

614/00.04.00/2020

 

KH 30.11.2020 § 300  

  

Valmistelija Sivistysjohtaja

 

Lounais-Hämeen koulutuksen kuntayhtymä (LHKK) pyytää 24.11.2020 päivätyllä kirjeellään kaupungilta lausuntoa 1.12.2020 mennessä seudullisen työllisyydenhoidon organisaatiovaihtoehdoista ja mahdollisuutta siihen, että LHKK toimisi seudun työllisyydenhoidon kokonaisuuden järjestäjänä sekä mitkä ovat kunnan tavoitteet seudullisen työllisyydenhoidon valmistelun jatkotoimenpiteiksi.

 

Lausuntopyyntö ja yhtymähallituksen pöytäkirjanote ovat oheisaineistona.

 

Forssan seudun kuntien johtoryhmät sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat kokoontuivat 29. - 30.8.2019 seminaariin pohtimaan seudun kuntien yhteistyömalleja vuosille 2020 - 2024. Yhteistyötä on lisättävä, jotta seudun kunnat pystyvät entistä paremmin vastaamaan mm. väestön ikääntymisen, kuntatalouden heikkenemisen ja palvelujen sopeuttamisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tulevaisuudessa työvoiman saatavuus eli osaavan työvoiman rekrytointi on haaste koko seudulle.

 

Kaikkien kuntien valtuutetut kutsuttiin seminaarin yhteenvetoti-laisuuteen Forssan kaupungintalon valtuustosaliin 23.10.2019.

 

Selvitettävistä yhteistyökohteista työllisyyspalveluja koskeva kohta kuuluu seuraavasti:

 

"4) työllistäminen

- seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteeminen valmistelu vuosina 2019 - 2020"

 

Valmistelun käytännön organisoinnin toteutuksesta vastaavat kuntajohtajat yhdessä johtoryhmien jäsenten ja muiden viranhaltijoiden kanssa.

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessa 9.12.2019 (78 §) kaupungin osalta valmisteltavat yhteistyökohteet. Seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteemi on niistä yksi.

 

Seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteemin valmistelua varten perustettiin laajapohjainen työryhmä. Sen tehtävä on valmistella ehdotus seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteemin toteuttamisen eduista ja haitoista. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle seuraavan kaupungin lausunnon:

Seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteemin valmistelun tavoitteena on edelleen valtuuston päätöksen mukaisesti tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen sekä työvoiman saatavuuden ja osaavan työvoiman varmistaminen tulevaisuudessa.

Näiden lisäksi on esityksessä huomioitava työllisyyspalvelujen koko laaja-alainen toimintakenttä eri asikasryhmien näkökulmasta. Forssan kaupunki osallistuu työttömyden kustannuksiin työmarkkinatuen kuntaosuuksien kautta. Forssassa kaupungin maksama työmarkkinatuen kuntaosuus on onnistuttu painamaan alle miljoonaan euroon vuodessa. Työllisyystilanteella sekä kaupungin työllistämistoimenpiteillä on suora yhteys näihin edellä mainittuihin  kustannuksiin. Tämä tulee ottaa huomioon esityksen valmistelussa.

Kaupunki ei pysty ottamaan tässä vaiheessa kantaa  organisaatiovaihtoehtoihin eikä siihen mahdollisuuteen, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä toimisi seudun työllisyydenhoidon kokonaisuuden järjestäjänä. Työryhmän odotetaan tekevän esityksensä eri organisaatiovaihtoehtojen eduista ja haitoista sekä toteuttamismahdollisuuksista vuoden 2020 loppuun mennessä.
 

Käsittely Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä klo 20.10 - 20.30.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa