Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 298

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Monitoimikeskuksen rakennustöiden valvonta

 

344/10.03.02.00/2020

 

KH 30.11.2020 § 298  

  

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Valtuusto teki kokouksessa 17.8.2020 (65 §) monitoimikeskuksen rakentamista koskeneen uuden päätöksen. Päätöksen 5. kohdassa valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen järjestämään monitoimikeskushankkeen toteuttamiseen tarvittavat rakennuttajan resurssit käyttäen kussakin tilanteessa harkinnan ja tarpeen mukaan joko kaupungin omaa henkilökuntaa tai ostopalveluiden hankintoja. Valtuusto hyväksyi päätöksen lisäksi ponsilausuman, jonka mukaan valtuusto edellytti kaupungin hankkivan ulkopuolisen valvojan rakennustöitä valvomaan.

 

Monitoimikeskuksen rakennustöiden valvontatehtävät on tarkoituksenmukaisinta hoitaa osin kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan omin henkilöstöresurssein ja osin ostopalveluna. Rakentamisen johtotehtävistä ja rakennustöiden osittaisesta valvonnasta vastaa kiinteistöpäällikkö. Putki-, ilmavaihto- ja automaatiotöiden valvojana toimii LVI-tarkastaja ja sähkötöiden valvojana käyttöteknikko. Lisäksi ulkopuolisena palveluna hankitaan osa-aikainen rakennustöiden valvoja, jonka tehtäviin sisältyvät myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Myös tätä aiemmin ostopalveluna hankittu kosteuskoordinaattori osallistuu työmaavalvontaan. Näin ollen työmaavalvontaa tekee viisi valvojaa.

 

Teknisen ja ympäristötoimen toimiala on kilpailuttanut osa-aikaisen rakennustöiden valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Tarjouspyyntö julkaistiin avoimena menettelynä sähköisen Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta 3.11.2020. Ilmoitus julkaistiin myös julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjousten vertailuperusteena käytettiin pisteytystä, jossa hinnan painoarvo oli 80 %, referenssien painoarvo 10 % ja valvontapätevyyden painoarvo 10 %. Tarjousten jättöpäivä oli 13.11.2020. Määräaikaan mennessä saatiin seitsemän tarjousta.

 

Rakennustöiden valvonnasta aiheutuvat kustannukset sisältyvät monitoimikeskuksen hyväksyttyyn kustannusarvioon.

 

Tarjouksista hyväksytään tarjouspyynnössä olleiden vertailuperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kaupunginhallituksen hankintapäätös tulee molempia osapuolia sitovaksi, kun konsulttisopimus on tullut allekirjoitetuiksi. 

 

Tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. Hankintapäätöksen perusteena olevat tarjousten vertailuperusteet otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

 

Kiinteistöpäällikkö selvittää asiaa kokouksessa.

 

Julkisia hankintoja koskevat tarjoukset ovat kaikilta salassa pidettäviä hankintapäätöksen tekemiseen saakka. Päätöksentekijät voivat tutustua tarjouksiin päätöksentekoa varten. Tarjoukset tulevat toisille tarjoajille eli asianosaisille julkisiksi hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Muille tarjoukset tulevat julkisiksi kirjallisen hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Mahdolliset tarjouksiin sisältyvät liikesalaisuudet ovat salassa pidettäviä senkin jälkeen. 

 

Monitoimikeskuksen rakentamista koskeneessa uudessa päätöksessä valtuusto edellytti kaupunginhallituksen toimittavan resurssien järjestämistä koskevan selosteon valtuustolle.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. merkitsee edellä selostetun monitoimikeskuksen rakennustöiden valvontaa koskevan järjestelyn tiedoksi

2. merkitsee kaikki saapuneet rakennustöiden valvontaa ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä koskevat tarjoukset tiedoksi

3. hylkää Rakennuttajatoimisto HLC Oy:n ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Tampereen toimipisteen tarjoukset, koska ne eivät kaikilta osiltaan täytä tarjoajille asetettuja kelpoisuus- vaatimuksia

4. valitsee tarjouspyyntöjen vertailuperusteiden mukaisesti rakennustöiden valvojaksi ja turvallisuuskoordinaattoriksi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Turun toimipisteen

5. valtuuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta allekirjoittamaan tarjoukseen perustuvan konsulttisopimuksen ja tarvittaessa päättämään rakennustöiden valvontaan liityvistä tarpeellisista lisätöistä

6. ehdottaa valtuuston merkitsevän rakennustöiden valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin valintaa koskevan kaupunginhallituksen päätöksen rakennuttajan resurssien järjestämistä koskevine selontekoineen tiedoksi

7. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Käsittely Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä ja tekninen johtaja Antti Heinilä olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. Jukka Perälä selosti tarjouksen valintaperusteita ja tarjousvertailua. He poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

 Keskustelun kuluessa jäsen Matti Uutela ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus nyt käsiteltävänä olevan hankinnan lisäksi päättää kaupungin ottavan putki-, ilmastointi- ja automaatiotyön valvojaksi teknisen lvi-valvojan kaupungin valvojan tueksi. Jäsen Tapio Virtanen kannatti Matti Uutelan ehdotusta. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun kaupunginhallitus piti tauon klo 18.45 - 18.50.

 

 Jatkettaessa tauon jälkeen asian käsittelyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen joutuvan äänestämään Matti Uutelan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat jäsenet Johanna Häggman, Ilkka Joenpalo ja Timo Norri. Jäsen Matti Uutelan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen puheenjohtaja Kaisa Lepola, jäsenet Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Tapio Virtanen sekä varajäsen Sami Mattila. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 - 3 hyväksyneen jäsen Matti Uutelan ehdotuksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen sekä lisäksi päätti kaupungin ottavan putki-, ilmastointi- ja automaatiotyön valvojaksi teknisen lvi-valvojan kaupungin valvojan tueksi.

 

Jäsen Minna Penttilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa