Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 297

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Monitoimikeskuksen julkisivujen muurausurakan hankinta

 

344/10.03.02.00/2020

 

KH 30.11.2020 § 297  

  

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessa 21.9.2020 (71 §) monitoimikeskuksen kokonaiskustannusarvion ja rakentamisen aloituksen. Edellisessä kokouksessa 17.8.2020 (65 §) valtuusto oli oikeuttanut kaupunginhallituksen hyväksymään  kokonaistaloudellisesti edullisimmat monitoimikeskuksen rakentamiseen liittyvät urakkatarjoukset hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

 

Teknisen ja ympäristötoimen toimiala on kilpailuttanut rakentamiseen liittyvät urakat EU-kynnysarvon ylittävänä rakennushankkeena. Urakoiden tarjouspyynnöt julkaistiin sähköisessä Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjousten jättämisen määräaika päättyi 7.9.2020. Urakkamuotona kilpailutuksessa käytettiin jaettua urakkaa. Hankinnassa kilpailutettiin pääurakka, johon sisältyvät rakennustekniset työt ja työmaan johtovelvollisuudet, sekä maanrakennus-, runko-, vesikatto-, julkisivumuuraus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakat.

 

Tarjouskilpailussa ei tehty yhtään julkisivumuurausurakkaa koskenutta tarjousta, joten hankinta voidaan tehdä suorahankintana. Tämän johdosta kaupunginhallitus päätti kokouksessa 12.10.2020 (239 §) antaa teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi valmistella julkisivumuurausurakkaan sisältyviä töitä ja hankintoja koskeva asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kiinteistöpäällikkö on neuvotellut asiasta Muurausliike Sami Vanne Oy:n kanssa. Yritys on tarjoutunut tekemään työn muurausurakkaa koskevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Muurausurakan kustannus sisältyy valtuustossa hyväksyttyyn kokonaiskustannusarvioon.

 

Tarjous on nähtävillä kokouksessa.

 

Julkisia hankintoja koskevat tarjoukset ovat kaikilta salassa pidettäviä hankintapäätöksen tekemiseen saakka. Päätöksentekijät voivat tutustua tarjouksiin päätöksentekoa varten. Tarjoukset tulevat toisille tarjoajille eli asianosaisille julkisiksi hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Muille tarjoukset tulevat julkisiksi kirjallisen hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Mahdolliset tarjouksiin sisältyvät liikesalaisuudet ovat salassa pidettäviä senkin jälkeen.

 

Kiinteistöpäällikkö selvittää asian yksityiskohtia kokouksessa.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. toteaa kaupungin voivan hankkia monitoimikeskuksen julkisivujen muurausurakan suorahankintana, koska varsinaisessa tarjouskilpailussa urakasta ei tehty yhtään tarjousta

2. valitsee julkisivujen muurausurakoitsijaksi Muurausliike Sami Vanne Oy:n yhtiön 23.11.2020 päivätyn kokonaishintatarjouksen mukaisesti

3. valtuuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta allekirjoittamaan julkisivujen muurausurakkaa koskevan urakkasopimuksen ja tarvittaessa päättämään urakkaan liityvistä tarpeellisista lisätöistä

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. 

 

Käsittely Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä ja tekninen johtaja Antti Heinilä olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. Jukka Perälä selosti tarjouksen valintaperusteita ja tarjousvertailua. He poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa