Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 319

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaskenkadun jalkakäytäviä koskeva valtuustoaloite

 

89/10.03.01.00/2020

 

 

 

 

 

KV 08.10.2018 § 52

301/00.02.00/2018

 Valtuutettu Risto Aaltonen luki Kaskenkadulle rakennettavaa ke­vyen­lii­ken­teen­väy­lää koskeneen seuraavan val­tuus­to­aloit­teen:

 

 "Kaskenkadusta on muodostunut erittäin vilkas läpikulku reitti, niin Jo­kiois­ten­tiel­tä, samoin kuin Pikku Muolaasta kaupunkiin ja eteenkin Viks­ber­gin suuntaan tuleville.

 

 Kapealla kadulla kulkee päivittäin paljon koululaisia eteenkin Ku­ha­lan­kou­luun, vanhuksia jopa rollaattorilla ja koirien ulkoiluttajia ajo­ra­taa pitkin.

 

 Esitän, että kadulle noin 300 metrin matkalle, jatkeeksi jo ali­kul­kusil­lan alta menevälle jalkakäytävälle rakennetaan ke­vyen­lii­ken­teen­väy­Siurilankadulle."

 

 Aaltosen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Suvi Aal­to­nen, Sirkka-Liisa Ilvonen, Manu Mäkinen, Janne Nieminen ja Ta­pio Virtanen.

 

 Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 22.10.2018 § 222

301/00.02.00/2018 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ympäristö- toimen toimialalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhalli- tuksen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

YLA 18.11.2020 § 79 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Kaupunki on tutkinut alueen ja mahdollisuuden toteuttaa Kaskenkadun varteen jalkakäytävän. Katualue Kaskekadulla on kaavassa hyvin kapea (10 metriä). Lisäksi kadun varressa kulkee hulevesien kannalta tärkeät painanteet/ojat. Kadun varressa on myös maanpäällistä tekniikkaa kuten valaisimia ja sähkökeskuksia, jotka kaventavat entisestään katualuetta ja mahdollista jalkakäytävää.

 

Kaupungin infrapalvelut toteavat, ettei nykyisellä katualueella ole tilaa jalkakäytävälle. Lisäksi Kaskenkadun varressa on merkittävä määrä tonttiliittymiä, joissa kevyenliikenteenväylän turvallisuus vaarantuu, koska näkyvyys olemassa olevien rakenteiden ja rakennusten takaa kevyenliikenteenväylälle olisi huonompi kuin nykyiselle ajoväylälle.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 319  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 79 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä ja että se on tullut loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa