Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 317

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ystävyydentien liikennöinnin turvallisuutta ja sujuvuutta koskeva valtuustoaloite

 

87/08.00.00/2020

 

 

 

 

 

KV 12.11.2018 § 61

342/00.02.00/2018

  Valtuutettu Tapio Virtanen luki Ystävyydentien liikennöinnin tur­val­li­suut­ta ja sujuvuutta koskeneen seu­raa­van valtuustoaloitteen:

 

  "Forssan kaupungissa, Vieremän kaupunkinosassa, sijaitseva Ys­­vyy­den­tie on osoittautunut niillä sijaitsevien rivitalojen kohdalta lii­ken­teel­li­ses­ti erittäin vaaralliseksi. Tieosuus rivitalojen kohdalta on erit­täin ahdas, johtuen tienvarteen pysäköityjen ajoneuvojen vuoksi.

 

  Esitämme, että Forssan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin joilla voi­daan parantaa ko. tiellä liikkujien turvallisuutta ja edistää sujuvaa lii­ken­net­tä."

 

  Virtasen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Risto Aal­to­nen, Ritva Aho, Sirkka-Liisa Ilvonen, Ilkka Joenpalo, Saara Jo­ki­nen, Eino Järvinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Jou­ni Mäkelä, Manu Mäkinen, Kaija-Leena Niemi, Janne Nieminen, Ve­sa Niininen, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Matti Uutela, Pasi Vik­man ja Janne Vuorenmaa.

 

  Käsittely: Valtuutetut Sirkka-Liisa Anttila, Turkka Mali, Jarkko Män­nis­tö ja Ossi Stenholm poistuivat kokouksesta tämän asian kä­sit­te­lyn kuluessa. 

 

Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 26.11.2018 § 253

342/00.02.00/2018 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ym­­ris­­toi­men toimialalle tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mah­dol­li­nen toimenpde-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

YLA 18.11.2020 § 77 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Forssan kaupungin infrapalvelut on alustavasti tarkastellut Ystävyydentien liikennöinnin turvallisuuden ja sujuvuuden parantamisen mahdollisuutta. Asian jatkoselvittely vaatii tarkempaa suunnitelua.

 

Kadunvarsipysäköinnin mahdollisuus ja sen totetuttamisen vaihtoehdot sekä liikenneturvallisuuden näkökulma selvitetään suunnittelussa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustolaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että infrapalvelut käynnistävät Ystävyydentien korjaussuunnittelun.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 317  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Yhdyskuntalautakunta päättänee korjaussuunnittelun perusteella tarvittavista Ystävyydentien liikennöinnin turvallisuuden ja sujuvuuden paramista koskevista toimenpiteistä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 77 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa