Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 315

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin keskustan liikennejärjestelyjä koskeva valtuustoaloite

 

93/08.00.01/2020

 

 

 

 

 

KV 11.11.2019 § 70

310/00.02.00/2019

  Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki allekirjoittamansa seuraavan kau­pun­gin keskustan liikennejärjestelyjä koskeneen valtuustoaloitteen:

 

  "Talvinopeusrajoitukset on otettava käyttöön ajoissa, mielellään jo jou­lu­kuun alussa liukkaiden kelien vuoksi. Kaupunkialueella si­jait­se­vien koulujen ja päiväkotien alueille tulee määrätä 20 km tun­ti­no­peu­den osoittavat liikennemerkit 500 metrin läheiselle alueelle.

 

  Etenkin Wahreninkatu on osoittautunut lähiaikoina tapahtuvien suur­ten remonttien vuoksi hankalaksi liikenteen ja nopeuksien vuoksi. Pi­ha-alu­eel­le ajavat Eskari ja Kuvataidekoululaisten vanhemmat jou­tu­vat olemaan muutenkin tarkkana, esim. Museon nurkalla. Pi­ha-alu­eel­la olisi toivottavaa olla 10 km nopeusrajoitus.

 

  Keskuskoulun alueelle koulun rakennuksen edessä on merkitty 30 km nopeusrajoitus, tämä tulee myös laskea 20 km merkiksi. Samaa rat­kai­sua tulisi siis käyttää kaikkien lakisääteisiä palveluitamme ja­ka­vien koulutusorganisaatioiden välittömässä läheisyydessä. Kou­lu­lais­ten yleinen heijastimettomuus ja pyörien valottomuus aiheuttavat vaa­ra­ti­lan­tei­ta, joissa lapsia ei välttämättä havaita nopeasti.

 

  Keskuskadulla tarvitaan näkyvät merkinnät pysäköintipaikoista, nyt en­nen kuin uudet puiston rakentamissuunnitelmat toteutetaan on edes väliaikaisesti saatava selkeä järjestys. Tätä toivovat kadun var­ren asukkaat ja liikkeenharjoittajat. Asiasta on heidän puolestaan tu­los­sa vielä erillinen adressi ja esitys kaupungin viranhaltijoille. Siksi
on kadulle osoitettava järkevät nopeus- ja pysäköintiratkaisut, eten­kin Saunasillan puoleisella katualueella. Pimeät ja liukkaat kelit ovat taas pakollisina rasitteina muutaman kuukauden."

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 02.12.2019 § 295

310/00.02.00/2019 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle teh­­väk­si laatia aloitteessa tar­koi­tet­tua asiaa kos­ke­va selvitys ja mah­dol­li­nen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kä­si­tel­­väk­si.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

YLA 18.11.2020 § 75 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Erilliset talvinopeusrajoitukset on ELY omalla tieverkollaan käyttämä liikenneturvallisuutta edistävä toimenpide. ELY:n tieverkolla, joilla talvirajoitukset tehdään, on kääntyvillä tauluilla varustetut nopeusrajoitusmerkit. Nopeusrajoituksen lasku 120 km/h -> 100 km/h -> 80 km/h alentaa merkittävästi jarrutusmatkoja. ELY ei toteuta talvirajoituksia alle 80 km/h tieosuuksilla.

 

Kaupungit eivät tiettävästi ole toteuttaneet talvirajoituksia katuverkollaan. Kaupunkinopeuksissa 50 km/h ja 40 km/h jarrutusmatkojen alenemat jäävät vähäisiksi. Liian alhaisiksi säädetyt nopeusrajoitukset heikentävät nopeusrajoitusten yleistä hyväksyttävyyttä ja noudatettavuutta.

 

Kaupungin alemmalla katuverkolla yleisiin nopeusrajoitusten alentamistoiveisiin yhdyskuntalautakunta on pääsääntöisesti suhtautunut toiveiden mukaisesti. Oleellista on kuitenkin se, että toiveen alentamisesta esittävät alueen asukkaat ja/tai toimijat. Läpiajoon tarkoitetulla pää- ja kokoojakaduilla arvioidaan myös läpiajoliikenteen tarpeet eikä pelkkiä kadunvarren asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä.

 

Keskuskadun (välillä Kauppakatu - Saunasilta) asukkaiden ja toimijoiden kanssa on sovittu suunnitelmakatselmus pidettäväksi 28.10.2020. Katselmuksessa käydään läpi katusuunnitelma ja siihen liittyvät näkemykset. Katuosuuden kunnostamista tullaan esittämään vuoden 2021 investointiohjelmaan.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 315  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 75 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä ja että se on tullut loppuun käsitellyksi. 
 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa