Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 313

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Viksbergin liikennejärjestelyjä koskeva valtuustoaloite

 

90/08.00.01/2020

 

 

 

 

 

KV 03.09.2018 § 44

269/00.02.00/2018

  Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki allekirjoittamansa Viksbergin lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä kos­ke­neen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

  "On taas aika tarkastella muutamien Viksbergin alueella sijaitsevien ka­tu­jen no­pe­uk­si­en järkevyyttä, varsinkin kun on taas alkanut kou­lu­jen syyskausi. Edelleen liian suuria tilannenopeuksia saa seurata Fin­lay­so­nin/Hel­sin­gin­tiel­lä, Haudankorvankadulla, sekä Siu­ri­lan­ka­dul­la (varsinkin alkupäässä), Opintiellä, ja Eteläisellä puistokadulla, jot­ka risteävät toistensa kanssa. Myös mahdollisten talvinopeuksien käyt­töä tulee jo suunnitella, liukkailla keleillä vaaratilanteita syntyy huo­mat­ta­vas­ti helpommin.

 

  1) Haudankorvankatua käytetään edelleen suorana nopeana väy­­nä ajettaessa Citymarketille, tai sieltä poispäin, liikekiinteistön alu­eel­la on kuitenkin vain 10km nopeusrajoitus, siksi myös Hau­dan­kor­van­ka­dun omakotitalojen ja kerrostalojen välistä kulkevan liikenteen no­peut­ta tulisi laskea 20-30km tienoille, olisiko mahdollista harkita tä­hän risteykseen esim. STOP - merkkiä, jolla ehkäistä vaarallinen tien­yli­tys. Lisäksi alueelle on avattu Yhteisötalo, jonka asiakkaat kul­ke­vat jalan tai polkupyörillä, sekä mahdollisesti rollaattoreilla ja las­ten­vau­nuil­la. Myös Siurilankadun pihoilta kadulle siirryttäessä on vaa­ra­na liian suuria tilannenopeuksia käyttävien henkilöajoneuvojen vauh­ti ja muiden liikkujien huomiotta jättäminen. Risteys sump­puun­tuu ruuhka-aikoina, ja Finlaysonin/Helsingintietä ajavat liian suurine no­peuk­si­neen joutuvat äkkijarruttelemaan.

 

  https://www.google.fi/maps/@60.8073816,23.6273776,3a,75y,72h,87.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZ612saE8gjTad8CFaAs8Gg!2e0!7i13312!8i6656

 

  2) Eteläisen puistokadun ja Siurilankadun risteys on vaaratilanteita ai­heut­ta­va, Siurilankadun suunnalta tulevan liikenteen suurien no­peuk­sien vuoksi. Opintiellekin ajetaan suoraan, kiinnittämättä tar­peek­si huomiota koululaisten liikkumiseen, Eteläisen puistokadun suun­nal­ta tulevalle liikenteelle saattaisi olla järkevää harkita STOP-merk­kiä pelkän Kolmion-tilalle, ja lisätä joka kulmaan KOU­LU­LAI­SIA liikenteessä merkit. Nyt Lasten Forssan tulee taata tur­val­li­nen koulumatka lähikouluun.

  https://www.google.fi/maps/@60.8054929,23.6256433,3a,75y,31.58h,81.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOPEDtc4Vj-03qGNRnA6-PA!2e0!7i13312!8i6656

 

  3) Kehräämöltä Prismalle siirryttäessä vanhan Voimalaitoksen koh­dal­la oleva värinsä menettänyt STOP-merkki tulisi vaihtaa uuteen, li­säk­si viereisen väylän vastaava merkki ja suojatien merkki ovat kas­va­neen puun takana piilossa, tämäkin asia tulisi korjata.

  https://www.google.fi/maps/@60.8113557,23.6335626,3a,75y,174.27h,109.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sygBPAJMSS7xHTNCMKYzN1g!2e0!7i13312!8i6656

 

  Googlesta otetut kuvalinkkikaappaukset ovat osittain vanhentuneita, ja puut ovat jo huomattavasti kasvaneet, siitä asti kun nämä ovat net­tiin siirretty."

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 10.09.2018 § 201

269/00.02.00/2018

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ym­­ris­­toi­men toimialalle tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mah­dol­li­nen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

YLA 18.11.2020 § 73 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Aloitteessa olevien linkkien kuvat ovat oheismateriaalina.

 

Haudankorvankadun liikennejärjestelyt otetaan infrapalvelun viranhaltijoiden tarkasteluun. Mahdolliset muutokset tuodaan yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi.

 

Eteläisen Puistokadun valaistusta on parannettu. Infrapalvelut tulee selvittämään muita mahdollisia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Mahdolliset toimenpiteet tullaan käsittelemään hallintosäännössä määriteltyjen toimivaltuuksien mukaisesti.

 

Liikennemerkkien korjaukset ja vaihdot on infrapalvelun jokapäiväiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä. Puutteet näiden tehtävien hoidossa olisi hyvä ilmoittaa joko suoraan palvelualueen henkilöstölle tai katuposti@forssa.fi sähköpostiosoitteeseen. Reagointi ongelman poistamiseksi tapahtuisi varmasti nopeammin kuin valtuustoaloitekäsittely.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 313  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 73 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä ja että se on tullut loppuun käsitellyksi.   

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa