Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 309

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin työnantajapolitiikan parantamista koskeva valtuustoaloite

 

584/00.01.02/2020

 

 

 

 

 

KV 16.11.2020 § 98 

 

 Valtuutettu Emmi Lintonen luki seuraavan kaupungin työnantajapolitiikan parantamista koskeneen valtuustoaloitteen:

 

"Forssan kaupungissa, kuten monissa muissakin suomalaisissa kunnissa, perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia ketjutetaan. Julkisen sektorin työpaikoista jopa neljäsosa on määräaikaisia, vaikka määräaikaisuudelle ei ole perusteita.

 

Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen tarkoittaa, että työnantaja ja työntekijä ovat solmineet useita perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Määräaikaista työsopimuksista säädetään työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa, jonka mukaan "Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana." Sekä työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan "Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi."

 

Oikeuskäytäntö määräaikaisuuksien käytöstä alkaa olla varsin kattavaa ja selkeää. Jos työantajalla on joissain tehtävässä pysyvä työvoiman tarve, ei määräaikaisuuksien käyttö niissä tehtävissä ole sallittua KKO:2015:64 ja KKO:2015:65.

 

Forssan kaupungissa esimerkiksi koulunkäynninohjaajien määräaikaisia työsopimuksia ketjutetaan jopa vuosikausia, vaikka työvoiman tarve on pysyvä. Määräaikaiset pätkätyöt aiheuttavat epävarmuutta tulevaisuudesta, riittämättömyyttä, toimeentulo-ongelmia ja eri palvelualueilla epätasa-arvoa.

 

Esitämme valtuustoaloitteena seuraavaa:

 

Forssan kaupunki aloittaa tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman ja laillisen työnantajapolitiikan ja selvittää kaikki määräaikaisten työntekijöiden ketjutukset ja niiden laillisuuden koko kaupunkikonsernissa."

 

Emmi Lintosen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Ritva Aho, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Matti Uutela, Pasi Vikman ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutettu Jennica Kainulainen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 30.11.2020 § 309  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle, sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialalle yhteisesti tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa