Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 307

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Osallistuva budjetointi

 

378/02.02.00/2020

 

KH 30.11.2020 § 307  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Vuonna 2020 valtuuston kokouksissa tehtiin kaksi osallistuvaa budjetointia koskenutta valtuustoaloitetta.

 

Kokouksessa 24.2.2020 (29 §) tehdyn valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Suvi Aaltonen, Merja Augustin, Jouko Haonperä, Kaisa Lepola, Matti Luostarinen, Jaana Lähteenkorva, Pekka Murtolahti, Minna Penttilä, Lotta Saarenmaa ja Ossi Stenholm sekä varavaltuutetut Riikka Kinnunen ja Samu Pohjola.

 

Valtuustoaloitteeessa esitettiin, että Forssan kaupunki

 

1. ottaa osallistuvan budjetoinnin käyttöön viimeistään vuoden 2022 budjettia suunniteltaessa parhaaksi katsomallaan toimintatavalla

 

2. selvittää mahdollisuuden pilotoida osallistuvaa budjetointia jo tulevan vuoden budjetin suunnittelussa esimerkiksi sivistystoimen toimialalla.

 

Kokouksessa 22.6.2020 (60 §) tehdyn valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Johanna Häggman, Marjut Kallioinen ja Timo Norri sekä varavaltuutettu Eero Hirvikoski.

 

Valtuustoaloitteessa esitettiin Forssan kaupungille selvitettäväksi ja toteutettavaksi osallistuvaa budjetointia koskeva Forssan malli.

 

Osallistuva budjetointi on mielenkiintoinen, Suomessa vielä melko  uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun. Vuonna  2017 voimaan tullut kuntalain 22 § kannustaa sen soveltamiseen. Pykälän mukaan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun.

 

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää tai tapaa (Kuntaliiton Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa). Sitä voidaan toteuttaa käytännössä monesta eri lähtökohdasta ja monin eri tavoin.

 

Lähtökohtana voi olla jokin palvelu tai toimiala, jonka määrärahojen käyttöä suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa

 

Toinen tapa on ottaa tietyn alueen, kunnan- tai kaupunginosan asukkaat mukaan taloutta ja resursseja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kysymys voi olla alueen palveluista, infrasta tai kehittämisestä.

 

Kolmas tapa on suunnitella kertaluonteinen hanke, investointi, remontti tms. yhdessä asukkaiden kanssa.

 

Neljäs tapa on osoittaa kiinteä, esimerkiksi vuosittain päätettävä prosenttiosuus koko kunnan tai toimialan budjetista asukkaiden suunniteltavaksi ja päätettäväksi.

 

Käytännössä rajanvedot eivät ole näin selkeitä, vaan toteuttamisen tapoja sovelletaan myös päällekkäin ja yhtäaikaisesti.

 

Forssan malli osallistuvalle budjetoinnille

 

Tarkoituksena on vuonna 2021 etsiä ja löytää ja pilotoida sopiva tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia Forssan kaupungilla.

 

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa esitetään 20.000 euron määrärahaa käytettäväksi osallistuvan budjetoinnin Forssan mallin kokeiluun. Osallistuvan budjetoinnin Forssan mallin valmistelu ja pilotointi esitetään keskushallinnon tavoitelomakkeella toimenpiteeksi vuodelle 2021. Tämä toteuttaa kaupungin Järkivihreä Forssa-kestävää elinvoimaa -strategian 5.3 tavoitetta, joka on  osallisuuden edistäminen.

 

Osallistuva budjetointi on uusi asia paitsi luottamushenkilöille ja viranhaltijoille myös asukkaille. Uuden asian omaksuminen vaatii paljon yhteistä keskustelua sekä huolellista perehtymistä, suunnittelua ja viestintää.

 

Kaupungin osallistuvan budjetoinnin toimintamallin valmistelu voidaan käynnistää alkuvuonna 2021 esimerkiksi tekemällä kysely kaupungin asukkaille ja päättäjille. Muiden kuntien osallistuvan budjetoinnin toimintatavoista oppiminen on osa suunnitteluprosessia. Paitsi asukkaat myös luottamushenkilöt otetaan kiinteästi mukaan mallin suunnitteluun. Tarkoituksena on löytää toimintatapa, joka jatkuu vuosittain.

 

Edellä mainitut osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoon liittyvät valtuustoaloitteet voidaan todeta loppuun käsitellyiksi.

 

Oheisaineistona on Osallistuva budjetointi Forssan kaupungilla -aineistoa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteavan edellä tarkoitettujen valtuustoaloitteiden tulleen loppuun käsitellyiksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa